h

SP Boxmeer organiseert bijeenkomst stimulering sociale woningbouw.

13 mei 2011

SP Boxmeer organiseert bijeenkomst stimulering sociale woningbouw.

‘Behoefte aan sociale woningbouw onveranderd groot’
Boxmeer - De laatste tijd is de bouw van sociale huur en koopwoningen flink aan het verminderen vanwege veranderende Europese- en nationale regelgeving. Ook de economische crisis heeft er toe bijgedragen dat de verkoop van woningen in het slop is geraakt. Dit heeft tot gevolg dat woningcorporaties terughoudend zijn in het realiseren van nieuwe betaalbare eengezins huur– en koopwoningen.Voor de SP Boxmeer is het een uitdaging de sociale wonignbouw te helpen vlot te trekken.

Daarom organiseert de SP afdeling Boxmeer voor de regio Land van Cuijk een informatie- en discussie avond over dit onderwerp. Geïnteresseerden uit het hele Land van Cuijk zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Datum: maandag 30 mei a.s. Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Cultureel Centrum De Weijer, De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer
De sprekerslijst ziet er als volgt uit:

1. Paulus Jansen, Tweede Kamerlid (SP) Woordvoerder voor o.a. bouw en volkshuisvesting.
“Veranderende Europese en nationale regelgeving en wat er mogelijk zit aan te komen inclusief de mogelijke gevolgen”
2. Maud Verheij, Adviseur Fokus Wonen
3. Anne - Jo Visser, programma regisseur van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. De Stuurgroep doet veel aan vernieuwende initiatieven op het terrein van betaalbaar bouwen, woningverbetering en beheer.
4. Elles Dost, Directeur Woonservice Beilen, ( corporatiedirecteur van het jaar 2010.)
5. Nico Stolwijk, manager publieke zaken Vereniging Eigen Huis
Naast de presentaties van bovenstaande sprekers is er ruime gelegenheid om te discussiëren. Discussieleider van de avond is oud Tweede Kamerlid Hans van Leeuwen.

U bent hier