h

SP steunt burgerinitiatief “Behoud bibliotheken Vierlingsbeek en Overloon” van harte!

30 mei 2011

SP steunt burgerinitiatief “Behoud bibliotheken Vierlingsbeek en Overloon” van harte!

Tijdens de raadsvergadering van 26 mei jl. is een motie van SP/CDA/LOF om de burgerinitiatieven in Overloon en Vierlingsbeek financieel te ondersteunen, raadsbreed aangenomen. In de motie wordt gevraagd om tot 2016, tienduizend euro per initiatief bij te dragen, daarnaast willen we een evaluatie in de loop van 2012 om te kunnen beoordelen of alles naar wens en volgens afspraak verloopt en vragen we aan Biblioplus om in goed overleg met de initiatiefnemers een bibliotheek-pakket samen te stellen.
Het college van b&w heeft toegezegd om de motie uit te gaan voeren zoals afgesproken.

Na de bezuinigingen van november 2010, waardoor de bibliotheekvestigingen in Overloon, Vierlingsbeek en Oeffelt vervangen zouden gaan worden door leespunten en schoolcollecties. Zijn er in april van dit jaar zijn twee burgerinitiatieven gestart voor het behoud van de bibliotheken in Vierlingsbeek en Overloon. Daarvoor hebben mensen die zich inzetten voor het behoud van de bibliotheken in Overloon en Vierlingsbeek stichtingen opgericht. Men wil hiermee bereiken dat de bibliotheken open blijven en dat de leefbaarheid en dat het sociale ontmoetingspunt in het dorp blijft.

In Overloon is dat Stichting Lônse Bieb en in Vierlingsbeek is dat Stichting Bibliotheekwerk Vierlingsbeek. Beide stichtingen gaven aan dat zij minimaal tienduizend euro per jaar van de gemeente nodig hebben om met het initiatief te kunnen starten.
Daar heeft de gemeenteraad nu voor gezorgd.

De SP wenst de initiatiefnemers heel veel succes toe met hun bibliotheken!

U bent hier