h

SP afdeling Boxmeer biedt wethouders notitie de Box aan

29 mei 2011

SP afdeling Boxmeer biedt wethouders notitie de Box aan

Boxmeer - Op 29 mei 2011 heeft de SP afdeling Boxmeer de notitie “Een goede thuisbasis voor jongeren in Boxmeer” aangeboden aan de wethouders mevrouw Hendriks-van Haren (accommodaties) en de heer Schaap (jeugd). Uit handen van Sp-er Wilbur van den Hoven ontvingen beide wethouders deze notitie tijdens de Open Dag in de Box. Dit naar aanleiding van de plannen die er zijn om het gebouw van jongerencentrum De Box te slopen en in het gebouw de Morgenster een nieuw jongerencentrum te vestigen.

Onderzoek

De notitie is ontstaan na gedegen onderzoek door de SP. Hiervoor zijn er in eerste instantie gesprekken geweest met de jongeren. Later zijn andere personen en instanties die deskundig en nauw betrokken zijn bij het jeugd- en jongerenwerk gehoord. Dit leverde zo veel informatie op dat het logisch werd bevonden om dit samen te bundelen in deze notitie.

Conclusies

De SP vindt dat een jongerencentrum een veel bredere functie moet hebben dan een plek om te hangen of te chillen. Het moet jongeren de mogelijkheid bieden om met en voor elkaar de weg naar volwassenheid te zoeken. Om dit te realiseren dient het jongerencentrum ruimere openingstijden te krijgen en moet het beheer beter geregeld worden dan nu het geval is.

Toezegging

Na het aanbieden van de notitie namen de wethouders nog even het woord om aan iedereen duidelijk te maken dat het huidige jongerencentrum niet gesloopt wordt voordat er een nieuwe goed gefaciliteerde locatie gereed is. Wethouder Hendriks-van Haren (verantwoordelijk voor accommodatie-beleid) zegde dit persoonlijk toe aan de jongeren en gaf aan dat het nooit de bedoeling is geweest om de Box te slopen zonder een goed alternatief.

Open Dag

Gelijktijdig met Boxmeer Cultureel hebben de jongeren, vrijwilligers en jongerenwerkers een geslaagde open dag georganiseerd. Met een goed stuk muziek, dans en kunstzinnige graffiti-workshops lieten zij zien dat een goed gefaciliteerd jongerencentrum geen overbodige luxe is in een gemeente als Boxmeer. De jongeren boden hierbij aan wethouder Schaap (verantwoordelijk voor jeugdbeleid) hun Manifest “Geen sloop zonder hoop” en een petitie aan waarin zij vragen om een goed jongerencentrum.

De SP hoopt dat het college van B&W de notitie zal gebruiken bij de verdere besluitvorming rond het jongerencentrum en bij het opstellen van het toekomstige jeugdbeleid.

U bent hier