h

Geen VNG akkoord voor de paragraaf “werk”

8 juni 2011

Geen VNG akkoord voor de paragraaf “werk”

Hallo allemaal,
vandaag, woensdag 8 juni 2011, ben ik voor de tweede dag bij het VNG congres geweest. Daar was uiteraard het belangrijkste onderwerp: het bestuursakkoord.Hiervoor is uiteindelijk een voorstel gekomen wat door 86% van de leden (= gemeenten, waaronder Boxmeer) is aangenomen.
Het voorstel gaat daarin niet akkoord met het voor onze rekening nemen van de sociale paragraaf over de Wet Werken naar Vermogen en dan vooral de extreme bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening.

Dat is winst voor een socialere samenleving en verlies voor minister Donner en zijn kabinet.
Het goede aan het voorstel is dat het breed werd gedragen en daarmee een duidelijk signaal gaf van alle gemeenten aan Donner om dit asociale onderdeel opnieuw te overwegen. Peter van Zutphen (SP wethouder Heerlen) sprak ook nog tijdens de discussie en adviseerde om voor het voorstel te stemmen om niet akkoord te gaan met het voorliggende bestuursakkoord voor dit onderdeel.
Het liefst had ik het hele akkoord willen wegstemmen, want het bevat ook nog andere bezuinigingen en verslechteringen, en naar mijn idee kunnen die beter elders gehaald worden, zoals vennootschapsbelasting, hypotheekrenteaftrek, JSF etc. , maar daar gaan de gemeenten niet over.
Het antwoord van de VNG aan Donner was dus een "nee tenzij" of een "ja mits", en in feite is er nu nog geen akkoord.
Het is afwachten hoe Donner en het kabinet gaan reageren. Donner sprak na afloop zelf nog en gaf aan dat dit daarmee inderdaad geen akkoord is, maar ook noemde hij dat het VNG met voorstellen moet komen. Het is belangrijk dat de gemeenten daar in een actieve rol blijven spelen. Uit het feit dat Donner aangaf dat het VNG met voorstellen moet komen, maak ik op dat er ruimte voor heronderhandelen zal zijn, maar hoeveel ruimte er is blijft nog onduidelijk.

Persoonlijk vind ik het ergste dat dit kabinet meent dat het aantal WSWers van 100.000 terug moet naar 30.000 en dat die mensen dan maar allemaal in reguliere banen dienen in te stromen. Voor bijvoorbeeld onze IBNers in Boxmeer zie ik dat helemaal nooit gebeuren, die werken nu veel bij de catering (bv van het gemeentehuis), in het groen, en in de schoonmaak (van onze scholen). Dat gebeurt samen met begeleiders en dan werkt het, echter zonder die begeleiding komen veruit de meeste van die mensen thuis te zitten en doen ze gewoon niet meer mee in onze maatschappij.
We offeren dus een goede voorziening voor de meest kwetsbaren op, om een begrotingsgat te vullen wat door inhalige bankdirecties is gecreëerd met vet hoge bonussen. Is dat eerlijk?

Ik hoop dat het VNG standpunt dit rechtse kabinet tot een beter inzicht kan brengen.
Zoals de VNG voorzitter Annemarie Jorritsma zei (in reactie op veel quotes over Confucius van Donner): Confucius heeft ook gezegd dat 'Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.' Ik hoop daarom dat Donner niet pretendeert bij de allerwijsten te horen,

Groet Dick

Zie ook de VNG website met o.a. de volgende links:
http://www.vng.nl/
http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/08/660.html

Essentie van het aangenomen voorstel:
De ALV stemde met zeer ruimte meerderheid (86,6%) in met de uitspraak van het VNG-bestuur:
'Vast te stellen dat de leden het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor het onderdeel ‘werk’.
'De wet Werken naar vermogen zal daarmee vorm krijgen in het proces van wetgeving tussen kabinet en Staten-Generaal. Het onderwerp ‘werk’ komt voor de verantwoordelijkheid van het Rijk. Maar de VNG zal daarbij een heel actieve lobby voeren richting kabinet en Tweede Kamer met als doel een beter resultaat op het sociale terrein. De VNG zal daarover met het kabinet door onderhandelen.'

U bent hier