h

Nieuws van de afdeling

19 oktober 2008

‘In Boxmeer is niks te doen voor jonge gehandicapten’

Voor jonge mensen met een lichamelijke handicap die op zoek zijn naar een activiteit die bij hun past is het niet gemakkelijk om ook echt iets leuks te vinden. Veel activiteiten die georganiseerd worden voor de doelgroep zijn op de oudere gehandicapten of verstandelijk gehandicapten gericht en daar zijn jongeren meestal niet naar op zoek. De SP in Boxmeer wil samen met deze specifieke groep mensen op zoek gaan naar een oplossing.

Lees verder
19 oktober 2008

SP werkt aan zwartboek over klachten PGB

De SP-afdeling Boxmeer signaleert de laatste tijd steeds meer klachten over de uitbesteding en bemiddeling van persoonsgebonden budgetten (PGB) bij bemiddelaars. Hierover heeft de SP tijdens de raadsvergadering van 2 oktober vragen aan het college van B&W gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente dergelijke signalen ook opvangt.

Lees verder
28 september 2008

SP Boxmeer trakteert ouderen op busreis naar Tweede Kamer

Boxmeer,
Elk jaar op 1 oktober, de nationale ouderendag, gaat de SP-afdeling Boxmeer langs de deur bij zo veel mogelijk ouderen in de gemeente Boxmeer. Met een kleine attentie zet de SP de ouderen dan even in een welverdiend zonnetje; ook dit jaar weer op woensdag 1 oktober.

Lees verder
1 april 2008

Met Jan Marijnissen in gesprek in Boxmeer

Jan Marijnissen
opsommingOp vrijdagmiddag 11 april a.s. komt Jan Marijnissen naar Boxmeer. Hij is dan te gast op een discussiebijeenkomst georganiseerd door de SP-afdeling Boxmeer. Deze discussiebijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van Hotel Riche (aan het Wilhelminaplein) en duurt van 15.30 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Lees verder
1 april 2008

Bus SP weer op weg naar Brussel

europees parlement
opsommingVanwege het enorme succes vorig jaar november zet de SP Boxmeer, nu samen met de SP-werkgroep van Gennep, wederom met een bus koers naar het europarlement in Brussel. Op woensdag 4 juni kunnen behalve leden ook sympathisanten mee.

Lees verder
15 maart 2008

Statenfractie stelt vragen over financiering openbaar vervoer voor Sterckwijck

opsommingIn Boxmeer wordt de komende jaren bedrijventerrein Sterckwijck ontwikkeld. Een deel van het terrein krijgt de bestemming van zorg-/leerpark. Het is de bedoeling dat daar een ziekenhuis en ROC-opleiding(en) vestigen. Dit zal leiden tot een grotere vraag naar openbaar vervoer.
Eind januari heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten een financieringsvorm toe te passen, waarbij ‘ook derden’ meebetalen, voor een periode van vijf jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier