h

Nieuws van de afdeling

13 maart 2009

Vierde ZO-krant SP

Met de slogan ‘ZO een beter Nederland’ in de landelijke SP-krant, wordt/is de vierde SP huis aan huis-krant ook verspreid in de hele gemeente Boxmeer. In sommige gebieden wordt de ZO-krant van de SP zelfs persoonlijk aangereikt.
In die gebieden zullen SP-leden dan wederom een enquête houden over de wensen en opmerkingen, gericht op de toekomst.

Emile Roemer bekijkt thuis de vierde editie van de ZO-krant met daarin een paginagroot verhaal over hem zelf.

Lees verder
13 februari 2009

Theo gaat op zoek naar jeugd.

De jeugd krijgt dit jaar een extra impuls vanuit de afdeling om wellicht nog dit jaar tot een jeugdafdeling ROOD van de SP Boxmeer te komen.

Lees verder
6 februari 2009

SP-busreis naar Den Haag

Busreis ouderen naar Binnenhof Den Haag zeer geslaagd!

Lees verder
27 december 2008

Raadsbrede steun voor amendement SP-fractie

‘Integratie allochtoon van
twee kanten benaderen’

BOXMEER – Integratie van allochtonen in de Boxmeerse samenleving moet van twee kanten worden benaderd. Niet alleen vanuit het gezichtspunt van de allochtoon in de trant van ‘geef ze maar een ruimte waarin ze activiteiten kunnen organiseren en dan komt het wel goed met die integratie’. Dát is te makkelijk gedacht door het college.

Vandaar dat SP-raadslid Sohela Hosseini in de raadsvergadering van december namens haar fractie met een amendement kwam om het gemeentelijk beleid aan te scherpen. Zij kreeg hiervoor raadsbreed steun.

Lees verder
26 december 2008

Mooiland Maasland schikt zich naar afspraken met gemeente Boxmeer

SP: Huren Elderom
dus toch omlaag

Boxmeer – Wooncorporatie Mooiland Maasland komt de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Boxmeer toch nog na. Het leek er lange tijd op dat Mooiland Maasland haar eigen weg ging, maar gelukkig zijn ze daarvan terug gekomen. In hun eigen blad ‘Huurdersplatform Maasland’ geven ze aan dat ze alle huurprijzen in Hofstede Elderom die nu tussen de 572 en de 750 euro per maand liggen onder de grens van 535 euro worden gebracht. Wat de SP Boxmeer betreft is de volgende stap het aantal huurwoningen weer op peil brengen.

Lees verder
22 december 2008

SP deelt kerstwensen uit in winkelcentrum Boxmeer


* Op koopzondag 21 december bracht de SP Boxmeer op straat haar kerst- en nieuwjaarswensen over aan winkelend Boxmeer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier