h

Nieuws van de afdeling

5 april 2009

SP wil subsidie voor buurt- en wijkverenigingen.

BOXMEER - De SP Boxmeer vindt dat buurt- en wijkverenigingen evenals ander verenigingen subsidie dienen te krijgen, gezien hun rol en het directe sociale belang van hun activiteiten voor de buurten en wijken.
De SP vindt dat daarvoor het gat in het huidige subsidiebeleid gedicht moet worden.

Lees verder
3 april 2009

Onderwijsplein Boxmeer: 3 scholen gaan bouwen


De raad heeft in de loop der jaren een aantal besluiten genomen over nieuwbouw van scholen. Met de Weijerhofschool is een start gemaakt

Lees verder
3 april 2009

Boxmeer komt kunststof toch aan huis ophalen

De overheid verplicht lokale overheden tot het inzamelen van kunststofafval. De meeste burgers zijn hierover zeer tevreden. Maar wat gebeurt er?
De gemeenten in Brabant hebben jaren geleden een contract gesloten met Essent om een bepaalde hoeveelheid restafval aan te leveren om de ovens van Essent in de Moerdijk brandende te houden.

Lees verder
3 april 2009

Reïntegratie en work firstprojecten geen doel op zich


Binnen de raad heeft een discussie plaatsgevonden over de reïntegratie van mensen met een bijstandsuitkering (WWB). De SP hanteert het standpunt dat voor WWB-cliënten maatwerk moet geschieden. De SP is de mening toegedaan dat structureel werk boven een uitkering gaat

Lees verder
30 maart 2009

Actie SP in Hollesteeg 2 slaat aan, meer dan 50 reacties.

SP houdt grote enquête onder huurders van Mooiland Maasland

Lees verder
23 maart 2009

Op aandringen Emile Roemer blijft truckerrun behouden.

De truckerruns waar vele verstandelijke gehandicapten jaarlijks van genieten kunnen blijven voortbestaan. Op aandrang van SP-Kamerlid Emile Roemer heeft verkeersminister Eurlings zich bij de EU hiervoor ingezet. Vandaag kwam de minister per truck naar de Tweede Kamer om aan Emile Roemer de brief van Eurocommissaris Tajani te overhandigen waardoor de truckerrun officieel behouden blijft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier