h

“Dit is nooit de bedoeling geweest van privatisering”

7 september 2009

“Dit is nooit de bedoeling geweest van privatisering”

SP Boxmeer: ‘Exploitant’t Hoogkoor aanpakken’


BOXMEER - De SP in Boxmeer wil weten of sporthal ’t Hoogkoor wel naar behoren functioneert. Er komen regelmatig klachten binnen bij de SP over het overdekte zwembad. Klachten die volgens de SP gemakkelijk te verhelpen moeten zijn. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen heeft SP-raadslid Edson Manuel vragen gesteld aan het college van b en w. “Afhankelijk van de beantwoording van onze vragen gaan we bekijken of verder onderzoek nodig is.”

BOXMEER - De SP in Boxmeer wil weten of sporthal ’t Hoogkoor wel naar behoren functioneert. Er komen regelmatig klachten binnen bij de SP over het overdekte zwembad. Klachten die volgens de SP gemakkelijk te verhelpen moeten zijn. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen heeft SP-raadslid Edson Manuel vragen gesteld aan het college van b en w. “Afhankelijk van de beantwoording van onze vragen gaan we bekijken of verder onderzoek nodig is.”

Volgens Manuel zijn de klachten divers, zoals het gesloten zijn van het zwembad tijdens de zomervakantie, slecht of kapot sanitair, een glijbaan die niet werkt. “Ook zien we het aantal evenementen in de sporthal afnemen.” De SP wil weten of de ondernemer zich voldoende inzet om meer bezoekers en evenementen aan te trekken.
“Gezien de aard van de klachten hebben we niet het idee dat de beheerder van de sporthal op de goede weg is. Zo is bijvoorbeeld ook de situatie niet veilig en hygiënisch bij de plastic tuintafels die dienst doen als commodetafels met te grote aankleedkussens, waardoor de baby makkelijk van de tafel kunnen vallen. Het college moet de ondernemer gewoonweg aanspreken op zijn contract”, aldus Manuel.

Zomersluiting?!

De SP krijgt met regelmaat van bezoekers te horen dat zij het absurd vinden dat het binnenzwembad in Boxmeer juist in het hoogseizoen de deuren sluit. In het kader van het gemeentelijk speerpunt recreatie en toerisme vindt de SP dit geen goede zaak. Manuel laat weten dat de SP ook nadrukkelijk vragen zal stellen over het gebrekkig onderhoud. “De gemeente geeft jaarlijks een ruime financiële bijdrage als bijdrage in de kosten. Daar moet voor onze inwoners dan ook wel iets tegenover staan. De ondernemer heeft, toen hij akkoord ging met het contract ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich genomen.” aldus Manuel.

Tot slot wil de SP Boxmeer van het college weten of er op korte termijn nieuwe ontwikkelingen op stapel staan als het gaat om de komst van een nieuwe multifunctionele sporthal en of daarin ’t Hoogkoor wordt betrokken en wat er dan met de oude locatie gaat gebeuren.

U bent hier