h

Nieuws van de afdeling

23 oktober 2009

DORPENTOUR WAS IN OVERLOON

De SP-afdeling Boxmeer is in het laatste kwartaal van 2009 bezig met een dorpentour door de
hele gemeente Boxmeer. In alle dorpen van de gemeente wordt bij zoveel mogelijk huishoudens aangebeld om de lokale SP Jaarkrant persoonlijk af te geven. Daarbij mogen de mensen tevens vragen stellen over dorps- of gemeentelijke aangelegenheden.
Op zaterdag 24 oktober deed de SP-dorpentour Overloon aan. Omdat er in Overloon een aantal actuele onderwerpen (gaat) spelen waar de SP Boxmeer graag uw mening over hoort, hield zij tevens een enquête. Onder andere over al dan niet appartementenbouw in het centrum, starterswoningen, de vrije toegankelijkheid van het Schaartven en het al dan niet verder uitbouwen van Overloon en omstreken als 'toeristische parel' van de gemeente Boxmeer.

Lees verder
19 oktober 2009

Grondspeculanten in Boxmeer

Tot zo’n twintig jaar geleden hadden gemeenten een monopoliepositie op de grondmarkt. Zij kochten agrarische grond, maakten die bouwrijp en verkochten die vervolgens aan een bouwbedrijf of woningcorporatie. Bouwgrond is meer waard dan agrarische grond en de waardevermeerdering als gevolg van de functiewijziging kwam ten goede aan de gemeenschap. Daar konden noodzakelijke dingen van betaald worden, zoals openbare voorzieningen, het bouwen van betaalbare woningen en het aanleggen van infrastructuur. Maar de tijden zijn veranderd. De afgelopen twintig jaar hebben projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en speculanten zich op de grondmarkt gestort en heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden in de eigendomsverhoudingen als het om grond gaat.

Lees verder
19 oktober 2009

SP-Tour Maashees Holthees Groeningen

Mensen betrekken bij de politiek, dat is ook heel SP

Lees verder
13 oktober 2009

Werkbezoek de Vilt druk bezocht

SP-Wethouder Everink, "Een boeiend project, De Vilt gaat 12.000 jaar terug in de tijd"

Vandaag was het werkbezoek aan natuurgebied "De Vilt" in Beugen. Deze dag werd zeer goed bezocht met ruim 100 bezoekers mag deze dag succesvol genoemd worden. SP-Wethouder (milieu) was namens het college aanwezig bij dit werkbezoek. Gerard "De Vilt gaat door alle werkzaamheden weer heel wat jaren terug in tijd, dat is een enorme klus er moet ruim tachtigduizend kuub slib afgevoerd worden en een groot aantal planten en bomen die erg overheersend zijn worden verwijderd.

Lees verder
11 oktober 2009

Rijkevoort wil nieuwe Spar-woningbouw

Om de landelijke Ouderenkrant en de eigen lokale jaarkrant te verspreiden trok de SP Boxmeer op zaterdag 10 oktober er op uit.

Eerst naar Rijkevoort en aansluitend naar Beugen met haar SP Caravantour. Wethouders, raadsleden en overige actieve leden waren daar een luisterend oor voor de inwoners en nodigden ook in die dorpen ouderen uit voor een gratis verzorgde busreis met de SP Boxmeer naar de Tweede Kamer in Den Haag op vrijdag 4 december. Daar worden zij rondgeleid door ‘ons’ Kamerlid Emile Roemer uit Sambeek. Voor aanmelding: zie bericht hieronder

Lees verder

Pagina's

U bent hier