h

Nieuws van de afdeling

2 maart 2008

SP wil helderheid over wijkgebouw Boxmeer noord

opsommingAl jaren moet de Boxmeerse wijk Boxmeer Noord - met vijfduizend inwoners Boxmeers grootste ‘dorp’- een goede wijkaccomodatie ontberen. De tot nu toe geboden oplossingenzijn niet afdoende. Tijdens de begrotingsbehandeling november vorig jaar heeft de SP nogmaals aan het college gevraagd om met een goed voorstel te komen. De toezegging van het college om in januari een plan van aanpak aan de gemeenteraad te presenteren is niet nagekomen. Reden voor SP-raadslid Edson Manuel om dit punt met een aantal officiële raadsvragen met nog meer nadruk bij verantwoordelijk wethouder Klaassen onder de aandacht te brengen.

Lees verder
1 februari 2008

SP vraagt naar onderzoek asbest in woningen en openbare gebouwen

opsommingNamens de SP Boxmeer heeft raadslid Winfried Bosters vragen gesteld aan de gemeente Boxmeer over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in openbare gebouwen en woonwijken. Volgens vrij recente berichtgeving kunnen er van plafondplaten en verweerde golfplaten asbestvezels vrijkomen, deze vezels zijn kankerverwekkend en kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Lees verder
30 november 2007

Themamiddag WMO

opsommingDe SP organiseert op maandag 10 december vanaf 13.30 uur een themamiddag over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Plaats van handeling is sociaal-cultureel centrum De Weijer in Boxmeer.

Lees verder
4 november 2007

Boxmeer wil geen herindicaties bij huishoudelijke zorg

opsommingDe gemeente Boxmeer zal niet overgaan tot herindicaties voor huishoudelijke zorg, maar deze louter administratief omzetten en voortzetten. Een motie van de SP met die strekking is door het college van b en w overgenomen tijdens de begrotingbehandeling vorige week.

Lees verder

Pagina's

U bent hier