h

Bronzen Bok voor zeer gewaardeerd vertrekkend SP-raadslid Alice van Hest

28 november 2008

Bronzen Bok voor zeer gewaardeerd vertrekkend SP-raadslid Alice van Hest


BOXMEER – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 november is na zes jaar trouwe, deskundige en integere dienst afscheid genomen van het SP-raadslid Alice van Hest uit Overloon. Zij was onder meer vice-fractievoorzitter, lid van het presidium, agendacommissie, voorzitter van tal van politieke avonden en lid van diverse raadswerkgroepen. Alice blijft voor de SP actief als burgerraadslid, maar geeft voortaan voorrang aan haar werk in een vijftal gemeentelijke commissies voor beroeps en bezwaarschriften en klachtencommissies in den lande.
Voor al haar verdiensten voor de gemeente Boxmeer ontving zij uit handen van burgemeester Karel van Soest dé gemeentelijke onderscheiding: een Bronzen Bok.
In dezelfde vergadering werd Hilly van Neerven-Van Campenhout (zie foto) uit Boxmeer beëdigd als SP-raadslid, waarmee zij officieel de opvolgster is van Alice in de SP-fractie.


Namens de gemeenteraad en de SP-fractie in het bijzonder had SP-fractievoorzitter Theo Weenink de eer om haar in een toespraak uit te luiden. Onderstaand integraal de speech van The Weenink:
“Beste en lieve Alice,
Natuurlijk is het voor mij als oudgediende van zowel raad als fractie een eer om jou vanaf deze plek te mogen toespreken, nu jij - na ruim zes jaar raadslidmaatschap - voorrang wenst te geven aan andere activiteiten. Overigens, ook voor de publieke zaak…
Uiteraard spreek ik je als fractievoorzitter meteen toe als vertrekkend lid van onze SP-fractie. De raad moet mij dat op voorhand maar vergeven.
Het wordt dus een beetje een gemengde speech, met gemengde gevoelens ook. En, zoals ik dat inschat, is dat niet alleen namens de SP’ers in deze zaal.

Van kleuterjuf…
Jouw levensverhaal is dat van kleuterjuf tot jurist, gespecialiseerd in bestuursrecht. En ergens onderweg, tussen de bomen, in de bloemrijke bermen dook ineens die politiek op.
Jouw stap in de politiek was er een van ‘Alice in Wonderland’. Politiek wonderland welteverstaan. En daarbij geloof jij niet in sprookjes…
Continu verkeerde je persoonlijk tussen twee vuren. Enerzijds die van Alice, de mens uit en in de natuur. Je tweede ziel zogezegd. Anderzijds die van de politieke realiteit. Je plooien naar een partij. Je plooien naar de raad voor het maximaal haalbare. En dat dit voor jou niet altijd genoeg was, moge ook duidelijk zijn. Komt er voor ons allen straks nog een standje van juf Alice?

Progressief
Je eerste stappen in de politiek zette je in de vorige eeuw in het voormalige Vierlingsbeekse raadhuis. Ook toen al links. Ook toen al progressief. Ook toen al ‘groen’. Mens en natuur of wat jou betreft beter nog: mens in de natuur.
Ruim zes jaar geleden deed je je intrede in de Boxmeerse politiek in de vierkoppige SP-fractie van twee mannen en twee vrouwen. Nu verlaat je een zeskoppige SP-fractie van vier mannen en twee vrouwen. Dat blijft straks ook zo met jouw opvolgster Hilly.
Onlangs zei Hilly nog: “Jammer dat ik niet méér met Alice heb kunnen werken, ik denk dat ik veel van haar had kunnen leren”. Het geeft jouw status aan die je in de SP-fractie had en hebt, maar ook daarbuiten. Jij hebt zeer zeker jouw steen bijgedragen aan het niveau van de SP-fractie in het bijzonder en van de gemeenteraad in het algemeen. Zeker op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Natuur en Milieu.
Het goede en mooie nieuws is dat je actief blijft en daarmee jouw kennis en deskundigheid niet verloren gaat. Je wordt immers burgerraadslid. Dus Hilly, zwembandjes af en duik in het diepe. Dat samenwerken en leren komt er heus nog wel van.

Staat van dienst
Alice, je houdt niet van lange toespraken en blabla. Maar ik wil toch nog even enkele markante zaken en verdiensten uit die zes jaar op een rij zetten.
Na krap een jaar raadslidmaatschap trad je toe tot de enquêtecommissie die de Vierlingsbeekse brandweerkwestie namens de gemeenteraad moest onderzoeken. Samen met de raadsleden Frans van der Zande en Martien van de Weem. Gedrieën: integer, naar eer en geweten, een oordeel gebaseerd op feiten. Een raadsvrouwe waardig. Het leverde het rapport ‘Tussen twee vuren’ op.
Vermeldenswaardig is zeker ook het historisch raadsdebat over de af te wikkelen ruimtelijke ordeningprocedure inzake de windmolens. Een voor Boxmeer zeldzaam hoogstaand raadsdebat met diepgang. Het leek wel ‘Alice - namens de ene helft van de raad - tegen de rest’. Maar zo was het natuurlijk niet. Het leverde je respect en waardering op van vriend… en vijand.
Dat respect en die waardering viel jou óók ten deel als lid van het presidium, de agendacommissie, voorzitter van tal van politieke avonden én voor jouw inzet in raadswerkgroepen en commissies als die van de Welstand, van de Recreatieve Fietspaden en het Schaartven. Voor de SP in het bijzonder als fractiegenoot en vice-fractievoorzitter. Voor dit alles: dank, namens ons allen hier.

Raadsvrouwe Alice, jouw raadseinde nadert. Gaandeweg die zes jaar schoof je steeds meer op naar jouw voorliefde voor raadsvrouw. De intussen vijf commissies voor beroeps- en bezwaarschriften en klachtencommissies in andere gemeenten zijn niet meer te combineren met het raadswerk.
Je hebt gekozen en laten weten je meer te willen toeleggen op je juridische deskundigheid en werkzaamheden en je daar nog verder in te willen verdiepen.
Wij wensen je daarbij veel succes. Van vrouw uit de raad tot een soort Vrouwe Justitia elders. Wederom tussen twee vuren…
Maar, natuurlijk zien we je nog terug in Boxmeer als burgerraadslid tijdens onze politieke avonden.
Misschien ook wel als ‘oma Bijl’ trots met je twee Boxmeerse kleindochters, gewoon in de winkelstraat of op een terras. En… het derde kleinkind is zeer binnenkort op komst.
Een kleinzoontje en dan weer tussen twee vuren? Of blijft het gewoon meiden onder elkaar? Dat wachten we maar af… Maar een sprookjesboek kan hoe dan ook van pas komen…
Alice,
Het ga je goed! Maar vooral Tot ziens!”

In haar slotspeech wenste Alice van Hest de gemeenteraad een boodschap mee te geven.
Om die speech te lezen klik hier.

U bent hier