h

Winfried Bosters fractievoorzitter van SP Boxmeer

9 december 2008

Winfried Bosters fractievoorzitter van SP Boxmeer


BOXMEER – Theo Weenink uit Boxmeer draagt het stokje van SP-fractievoorzitter zestien maanden voor de volgende verkiezingen over aan Boxmerenaar Winfried Bosters (44). Evenals in de vorige raadsperiode trok de oprichter van de Boxmeerse SP-afdeling ‘good old’ Weenink de fractie op gang.

BOXMEER – Theo Weenink uit Boxmeer draagt het stokje van SP-fractievoorzitter zestien maanden voor de volgende verkiezingen over aan Boxmerenaar Winfried Bosters (44). Evenals in de vorige raadsperiode trok de oprichter van de Boxmeerse SP-afdeling ‘good old’ Weenink de fractie op gang.

Weenink blijft overigens gewoon deel uitmaken van de SP-raadsfractie, maar zal zich meer toeleggen op het SP-straatwerk, de SP Hulpdienst en deels het opleiden van jongelingen binnen de afdeling. Door het vertrek vorige maand uit de gemeenteraad van Alice van Hest (nu SP-burgerraadslid) uit Overloon kwam ook de functie van vice-fractievoorzitter vacant. Deze wordt nu ingevuld door het SP-raadslid Stephan Schaminée (29) uit Boxmeer. De raadszetel van Alice van Hest is vorige maand direct opgevuld door de Boxmeerse Hilly van Neerven-Van Campenhout.

Nieuw tijdperk
Met Bosters en Schaminée wil de SP Boxmeer ook een politieke brug slaan naar de toekomst voor de periode na de verkiezingen van 2010; samen met de SP-wethouders Bert Moeskops en Gerard Everink. Na jaren van SP-sympathie is Bosters nu ruim vijf jaar lid van de SP en hij is bezig aan zijn eerste periode als raadslid.
De nieuwe fractievoorzitter hield zich tot nu toe vooral bezig met woningbouw, bestemmingsplannen, milieu en duurzaamheid. De geboren Boxmerenaar zal nu als generalist de SP-fractie gaan leiden. Bosters: “Voor mij is het na een paar jaar raadslidmaatschap een geweldige uitdaging om samen met de onze afdeling, fractie en wethouders op pad te gaan naar het volgende, nieuwe politieke tijdperk.”

Toekomst
Bosters wordt daarbij in de fractie direct geassisteerd door zijn fractierechterhand, de nieuwe vice-fractievoorzitter Stephan Schaminée.

De geboren Beugenaar, woonachtig in de Boxmeerse wijk Luneven ontwikkelt zich voor de SP Boxmeer in rap tempo tot een man voor de middellange termijn. “De SP Boxmeer heeft nog een mooie toekomst voor zich. Ik heb er zin in om daar mede vorm aan te geven.”
Scheidend fractievoorzitter Theo Weenink: “Het is mooi om te zien hoe onze partij groeit en bloeit en dat nieuw bloed zich aandient. Met mijn 35 dienstjaren doe ik graag een stapje opzij voor nieuw talent. Daardoor kan ik mij weer meer vrijmaken voor mijn specialiteiten, zoals onze SP Hulpdienst, het straat- en wijkwerk en natuurlijk de jeugd. Bij het fractie/actiewerk ligt toch mijn hart. Mensen bij de maatschappij betrekken en zich daarvoor in laten zetten.”

‘Zelfde boodschap’
Verwijzend naar de landelijke wisseling van de SP-wacht geeft Bosters aan ‘dat er ook in Boxmeer weinig reden is om van politieke koers te veranderen’. “Onze poppetjes kunnen wisselen, maar onze visie en boodschap van menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit blijft dezelfde. Daar is niks mis mee. Respect en solidariteit is wat de mensen willen. Bij de SP vind je dat.”

U bent hier