h

Overhandiging resultaten meldpunt PGB.

25 november 2008

Overhandiging resultaten meldpunt PGB.


Uitreiking van de notitie over PGB aan burgermeester van Soest door Theo Weenink.

Boxmeer – De SP afdeling Boxmeer heeft na signalen van diverse kanten een onderzoek gestart naar klachten over PGB-bemiddeling in Boxmeer door private ondernemingen. Daartoe werd een meldpunt opgezet, om erachter te komen om welke klachten en om hoeveel klachten het zou gaan. De ontvangen signalen zijn in een notitie samengevat, met als titel “Signalen uit de samenleving over Persoons Gebonden Budgetten.”
De notitie, waarin 64 klachten zijn samengevat, werd dinsdag om 11.00 uur door het SP-raadslid Theo Weenink en SP-voorzitter Ria Crützen tijdens het college overleg overhandigd aan Burgemeester en wethouders, op het gemeentehuis te Boxmeer.

Theo Weenink en Ria Crützen geven een toelichting aan Burgermeester en wethouders.
Volle aandacht van burgermeester en wethouders over het PGB probleem.

Boxmeer – De SP afdeling Boxmeer heeft na signalen van diverse kanten een onderzoek gestart naar klachten over PGB-bemiddeling in Boxmeer door private ondernemingen. Daartoe werd een meldpunt opgezet, om erachter te komen om welke klachten en om hoeveel klachten het zou gaan. De ontvangen signalen zijn in een notitie samengevat, met als titel “Signalen uit de samenleving over Persoons Gebonden Budgetten.”
De notitie, waarin 64 klachten zijn samengevat, werd dinsdag om 11.00 uur door het SP-raadslid Theo Weenink en SP-voorzitter Ria Crützen tijdens het college overleg overhandigd aan Burgemeester en wethouders, op het gemeentehuis te Boxmeer.
Ook het Zorgkantoor dat zorgdraagt voor het verstrekken van de PGB’s zal binnenkort een exemplaar van de SP-notitie ontvangen.

“Van alle klachten die we ontvangen hebben is een behoorlijk aantal verontrustend te noemen.” zegt SP-raadslid Weenink “Het is betreurenswaardig te noemen dat de marktwerking in de gezondheidszorg tot deze excessen kan leiden.”
Volgens Weenink heeft de gemeente op het gebied van WMO-zaken een regiefunctie, hier kan de gemeente dan ook meer sturing geven dan aan zaken die vanuit de AWBZ geregeld worden, dat valt namelijk onder landelijk beleid. Echter de SP vindt dat de gemeente de vinger aan de pols moet houden bij de zorg die verleend wordt in het kader van zowel de WMO en de AWBZ.

Tijdens de Algemene beschouwingen op 6 november jl. is het probleem voor het verkrijgen van goede zorg ruimschoots aan de orde geweest. De gehele raad heeft toen aangegeven dat de klachten rondom de hulpverstrekking verzameld moeten worden en dat urgente klachten binnen 24 uur opgelost moeten worden.
Mensen die vragen of klachten hebben over de WMO, AWBZ of het PGB kunnen iedere donderdag terecht bij de SP hulpdienst in de Weijer te Boxmeer (van 19.00 tot 20.00 uur).

U bent hier