h

Nieuws uit 2012

29 april 2012

Enquête Cultureel Centrum de Weijer

De Weijer BoxmeerDe wethouder van cultuur in de gemeente Boxmeer is flink bezig de bezem door het Cultureel Centrum de Weijer te halen. Ze wil dat de Weijer “schoon” wordt opgeleverd, iedereen wordt ontslagen waardoor er geen ballast is voor de nieuwe huurders of exploitanten van de Weijer. De SP is wat genuanceerder in haar woorden om de Weijer een goede doorstart te laten maken. Naar aanleiding van de plannen die door het college van B&W (Burgemeester en wethouder) van Boxmeer zijn voorgesteld heeft de SP een onderzoek gedaan in Boxmeer om de mening te vragen aan het publiek.

Lees verder
24 april 2012

FNV Monitor: Boxmeer scoort slecht op werk, inkomen en zorg.

FNVDe FNV doet elke twee jaren een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten, de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg. De resultaten van het laatste onderzoek zijn vorige week gepubliceerd, en daarin valt te lezen dat Boxmeer zijn sociale gezicht verloren heeft. Van de ruim 180 deelnemende gemeenten zijn er maar 34 die slechter scoren dan Boxmeer. Het onderzoek bevestigt daarmee helaas dat het sociale beleid van Boxmeer asociaal is geworden. Het zou goed zijn als de gemeente veel van de suggesties en aanbevelingen uit de monitor ter harte neemt en haar beleid alsnog verbetert. Te beginnen met de zorg en de WMO, want dat staat aanstaande raadsvergadering op de agenda.

Op het onderwerp “zorg” scoort Boxmeer nul punten! Zo zijn de vergoede uurtarieven voor huishoudelijke zorg te laag, is de gemeente geen goed werkgever van zorgaanbieders en doet de gemeente veel te weinig aan ondersteuning van mantelzorgers. In de aanstaande raadsvergadering van 26 april zal de SP met een motie komen om alsnog de zorg zoals die in de WMO verordening en bijbehorende beleidsregels is omschreven te verbeteren. De SP wil gericht beleid om mantelzorgers te ontlasten en daarmee samenhangend ook beleid om lotgenotencontactgroepen (zoals de Alzheimer vereniging) te ondersteunen. Ook moet er een grens aan de zelfredzaamheid van mensen komen die zorg nodig hebben. Zelfredzaam mag niet synoniem zijn voor “zoek het zelf maar uit”. Daarom stelt de SP voor dat geen verplichte zorgtaken mogen worden gevraagd aan familie, vrienden en kennissen als deze niet in hetzelfde huis wonen als degene die zorg nodig heeft. Hopelijk zal met de besluitvorming rondom de WMO in de aanstaande raadsvergadering weer een glimlach verschijnen op het verbleekte sociale gezicht van Boxmeer.

Lees verder
6 april 2012

SP Boxmeer geeft uitleg over terugtrekken wethouder

SP BoxmeerNu de leden van de SP in Boxmeer unaniem besloten hebben om per direct de wethouder terug te trekken vinden zowel het afdelingsbestuur als de raadsfractie het van groot belang om alle inwoners van Boxmeer persoonlijk uitleg te geven over wat er momenteel aan de hand is in de Boxmeerse politiek. Tevens willen we graag de reactie van de inwoners van Boxmeer horen. Hiervoor zijn, onder het motto "Wilt u dat Boxmeer zijn sociale gezicht verliest?", aanstaande zaterdag 7 april weer een groot aantal vrijwilligers aanwezig in het centrum van Boxmeer. Zij zullen flyers uitdelen en antwoord kunnen geven op de vragen van het aanwezige publiek. Één en ander staat verder uitgelegd in onderstaande Flyer.


Lees verder
2 april 2012

SP trekt wethouder per direct terug

Vanavond heeft de Algemene Ledenvergadering van de SP in Boxmeer vastgesteld dat de basis onder het huidige college van Burgemeester en Wethouders is weggevallen. Daarom trekt de SP haar wethouder Dick Schaap met onmiddellijke ingang terug. Ze roept de twee andere coalitiepartners op hetzelfde met hun wethouders te doen, zodat de fracties in de gemeenteraad onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur kunnen beginnen.

Lees verder
30 maart 2012

Standpunten fractie ook zeer duidelijk.

Winfried BostersNatuurlijk kwam gisteren ook de SP fractie aan het woord tijdens de raadsvergadering. Fractievoorzitter Winfried Bosters verwoorde de standpunten van de SP in een zeer compleet en duidelijk betoog. Ook hij kwam in het betoog terug op betaling van het minimumloon en de regionale aanpak om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. Hieronder het betoog van de SP fractievoorzitter Winfried Bosters.

Voorzitter,

Lees verder

Pagina's

U bent hier