h

SP trekt wethouder per direct terug

2 april 2012

SP trekt wethouder per direct terug

Vanavond heeft de Algemene Ledenvergadering van de SP in Boxmeer vastgesteld dat de basis onder het huidige college van Burgemeester en Wethouders is weggevallen. Daarom trekt de SP haar wethouder Dick Schaap met onmiddellijke ingang terug. Ze roept de twee andere coalitiepartners op hetzelfde met hun wethouders te doen, zodat de fracties in de gemeenteraad onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur kunnen beginnen.

Het coalitieakkoord uit 2010, waarop het huidige college van B&W is gegrond, wordt volgens de SP wezenlijk geschonden door de twee andere coalitiepartners, CDA en LOF. Zij willen inwoners van Boxmeer met een bijstandsuitkering verplichten langdurig onder het minimumloon te gaan werken. Volgens de SP is dat onaanvaardbaar. Beide fracties kiezen ook voor een ‘Alleingang’ in de sociale werkvoorziening. Daarmee isoleert Boxmeer zich van de regio en zetten beide fracties de toekomst van het regionale SW-bedrijf onnodig op het spel, volgens de SP.

Sinds de verkiezingen van 2010 vormen SP, CDA en LOF het gemeentebestuur van Boxmeer. Dat gebeurde op basis van een coalitieakkoord waarin wordt bepaald dat Boxmeer ‘een gemeente met een sociaal gezicht’ zal blijven, ook in moeilijke tijden. Dat betekent onder meer, volgens het akkoord, dat ‘de minder draagkrachtige inwoners zullen worden ontzien’ en dat ‘armoede actief zal worden voorkomen en bestreden’. CDA en LOF schenden dat akkoord nu en hebben daarmee de grond onder het bestaan van de coalitie gehaald. De SP betreurt deze handelswijze van CDA en LOF zeer. Door hun wil door te drukken wordt verdere samenwerking onmogelijk gemaakt. Daarom moet Boxmeer nu op zoek naar een nieuw gemeentebestuur.

Namens de SP-afdeling Boxmeer,
Theo Weenink, voorzitter

Namens de SP-fractie
Winfried Bosters, fractievoorzitter

En tevens namens wethouder Dick Schaap

U bent hier