h

Nieuws uit 2012

4 juli 2012

Wielerspektakel weer naar Boxmeer in "Daags na de Tour"

Daags na de TourAl vanaf 1975 is dit spektakel al te zien in Boxmeer, waar tienduizenden mensen komen kijken naar het wielrennen en zo niet onbelangrijk de geweldige sfeer die elk jaar weer heerst tijdens deze daags na de tour. De SP is vanaf 1980 al deelnemer in de reclamecaravan van deze ronde. En met veel plezier nemen onze leden deel om hebbedingetjes uit te delen en natuurlijk ook onze manier van tussen de burgers te staan. Geen partij die daar aan kan tippen en we mogen met ons allen daar trots op zijn.

Een hele organisatie gaat eraan vooraf en we vragen die leden die mee willen lopen dit te melden aan: Theo Weenink 0485-574717 of theoweenink@tomaatnet.nl. We verzamelen ons op de Beugenseweg om 18.00 uur op maandag 23 juli 2012 en van daaruit vertrekt de reclamecaravan op het parcours.

Lees verder
25 juni 2012

Overvolle treinen Maaslijn zijn een probleem

MaaslijnIn mei heeft de SP een onderzoek gehouden onder de reizigers van de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond. In totaal werden bijna 1700 enquêtes opgehaald. Belangrijkste conclusies zijn dat 66 procent van de reizigers vindt dat er te weinig zitplaatsen zijn en dat bijna 60 procent van de reizigers dit een probleem vindt. Het onderzoek is voor de SP aanleiding om in oktober actie te voeren voor dubbel spoor tussen Roermond en Nijmegen.

Veel reizigers zijn ontevreden over de overvolle treinen. Op sommige stations blijven zelfs mensen achter omdat ze niet meer in de trein passen. De SP vindt dit niet kunnen. Doordat de Maaslijn maar een spoor heeft, is het aantal treinen dat kan rijden beperkt en ontstaan er gemakkelijk vertragingen waardoor de dienstregeling regelmatig in het honderd loopt. Er is maar één goede oplossing voor al deze problemen en dat is verdubbeling van het spoor.

Lees verder
23 juni 2012

Rijkssubsidie sociale werkvoorziening ook na 2013 op peil

IBNVolgens de VNG blijft de rijkssubsidie per plek voor sociale werkvoorziening (SW-plek) ook na 2013 €25.800. De verlaging van de rijkssubsidie naar €22.050 is van de baan. Dat blijkt uit de juni-raming van het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het Lente-akkoord. Al eerder was duidelijk dat de rijkssubsidie in 2013 niet zou dalen, maar nu is dat ook voor de jaren daarna vastgelegd.

Dit is goed nieuws voor ons regionale SW bedrijf IBN. IBN is een van de best presterende SW bedrijven van Nederland en met het nu afgesproken bedrag kan IBN voor onze regio de SW kostendekkend blijven uitvoeren. Hiermee is de werkgelegenheid voor vele mensen met een beperking die bij IBN werken veiliggesteld.

Lees verder
22 juni 2012

Jaarkrant SP Boxmeer is uit

SP BoxmeerDe nieuwe jaarkrant van de SP in Boxmeer is verschenen. Hierin leest u diverse artikelen over wat de SP gedaan heeft en nog gaat doen. Hierin kan SP leider Emile Roemer uiteraard niet ontbreken. Ook onze Boxmeerse fractievoorzitter Winfried Bosters en onze ex-wethouder Dick Schaap praten u bij over de huidige situatie en de toekomst.

Wil je niet wachten tot deze in de bus valt maar je wilt hem direct lezen. Klik dan op de afbeelding. Veel leesplezier.

Lees verder
11 juni 2012

Hoe zat het ook al weer met Europa?

EuropaOp vrijdag 8 juni was er een discussieavond over de invloed van Europa op Nederland en de Nederlandse gemeenten. Als sprekers waren Dennis de Jong, SP Europarlementariër, Paulus Jansen, SP Tweede Kamerlid en Winfried Bosters, fractievoorzitter van de SP Boxmeer te gast. Dit was voor mij, Daan Verwaaij, de eerste keer dat ik een informatie- en discussieavond bezocht.

Over het algemeen was er scherpe kritiek over de huidige situatie in Europa. Het gelobby van belanghebbenden, het ontbreken van vetorecht voor kleine landen bij het ESM akkoord, de banken en de verschillende economieën werden door Dennis de Jong als grote problemen benoemd.

Lees verder
8 juni 2012

Meer dan 10.000 ZO-Kranten verspreid in Boxmeer

SP BoxmeerAfgelopen weken zijn de actieve leden van SP Boxmeer weer druk in de weer geweest om zo veel mogelijk huishoudens in hun gemeente te voorzien van een ZO-krant. In korte tijd zijn er meer dan 10.000! ZO-Kranten verspreidt.

ZO-krant Mei 2012Met de ZO-krant informeert de SP viermaal per jaar, ook buiten verkiezingstijd, miljoenen Nederlanders over belangrijke ontwikkelingen in binnen en buitenland. De krant wordt zo breed mogelijk huis-aan-huis verspreid door vele enthousiaste vrijwilligers. Afgelopen weken hebben onze vrijwilligers in heel de gemeente Boxmeer meer dan 10.000 ZO-kranten bezorgd. Wij danken onze bezorgers en wensen de inwoners van onze gemeente veel leesplezier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier