h

Nieuws uit 2012

30 maart 2012

De visie van Wethouder Dick Schaap

Dick SchaapIn de raadsvergadering van gisteren werd onze SP wethouder Dick Schaap gepasseerd door de overige collegeleden. Gelukkig kon hij op verzoek van enkele oppositie partijen toch zijn visie laten horen aan de raadsleden. Volgens wethouder Schaap gaat het college tegen de afspraken van het in 2010 opgestelde coalitieakkoord in met de plannen die er nu liggen omtrent het verbeterplan voor de MAU. Hieronder kunt u zijn betoog tijdens de gemeenteraad lezen.

Geachte Raad,

Lees verder
29 maart 2012

Verdeeldheid binnen coalitie loopt op.

SP BoxmeerIn de raadsvergadering van donderdag 29 maart is de verdeeldheid binnen de coalitie verder opgelopen over het verbeterplan van de MAU. Zover zelfs dat SP wethouder Dick Schaap niet het woord mocht voeren van de overige collegeleden om een voorstel uit zijn eigen portefeuille te behandelen. Hieruit blijkt dat het vertrouwen binnen het college ver te zoeken is. Het was aan wethouder Hendriks-van Haren om het collegebesluit te verdedigen. Op verzoek van enkele oppositiepartijen mocht wethouder Schaap toch zíjn visie geven op het plan. De visie van wethouder Schaap én van de SP is dat we mensen niet met alleen maar een bijstandsuitkering te werk willen stellen.

De SP vindt dat Boxmeer zijn sociale gezicht niet mag verliezen. Om dit te voorkomen is het standpunt van de SP dat mensen die werken altijd het minimumloon moeten krijgen. Daarnaast pleit we als SP voor regionale samenwerking om mensen te begeleiden naar een reguliere baan. We geloven er niet in dat een Alleingang van Boxmeer verantwoord zou zijn. We bereiken meer als we samenwerken met alle gemeenten in de regio, zoals al de overige gemeenten ook vinden.

Lees verder
26 maart 2012

SP Boxmeer geeft uitleg

Hier is de SPAfgelopen zaterdag was er een flinke delegatie SP-ers op de been in het centrum van Boxmeer. Zij waren daar aanwezig om uitleg te geven aan de burgers over het op scherp zetten van de coalitie met CDA en LOF door de SP.
Onder het motto "HOUD BOXMEER MENSELIJK EN SOCIAAL" werden er flyers uitgedeeld en werden er handtekeningen verzameld. Binnen korte tijd hadden al meer dan 200 mensen een handtekening gezet en waren het dus met de standpunten van de SP eens.

Lees verder
23 maart 2012

HOUD BOXMEER MENSELIJK EN SOCIAAL

SP BoxmeerDe SP staat een sociaal en menselijk beleid voor, zoals iedereen weet, maar dit staat momenteel zwaar onder druk in de huidige coalitie (met CDA en LOF) waarmee we in Boxmeer regeren. Reden waarom de SP in de laatste commissie vergadering de zaken op scherp heeft gezet.
De SP Boxmeer voert a.s. zaterdag 24 maart van 13.15 uur tot +/- 16.00 uur actie in het winkelcentrum van Boxmeer om uitleg te geven over twee onderwerpen waarin we van mening verschillen met de coalitiepartners, en vragen u allen om daar een handtekening te komen zetten. De raadsvergadering van aanstaande donderdagavond 29 maart wordt heel bepalend. Hopelijk kunnen we ook dan rekenen op uw steun. Ter informatie hieronder de tekst van de Flyer zoals deze zaterdag ook uitgedeeld zal worden.

Lees verder
20 maart 2012

Vacature Bestuurslid AB

SP BoxmeerHet Algemeen Bestuur (AB) van de SP Boxmeer is op zoek naar een bestuurslid als aanvulling van het huidige bestuur. We zijn op zoek naar een bestuurslid die zich in wil zetten voor de afdeling, vooral gericht op de SP hulpdienst en de acties. We zijn niet op zoek naar aanvulling op het politieke vlak.

Hoofdtaken:

Lees verder
16 maart 2012

SP: Vasthouden aan minimumloon

 Vasthouden aan minimumloonTijdens de Commissievergadering Inwoners van donderdag 15 maart jl. is er gesproken over het verbeterplan voor de Meervoudige Aanvullende uitkering (MAU). Dit is een extra uitkering vanuit het rijk om het gegroeide aantal mensen in de bijstand te laten uitstromen en perspectief te bieden voor een baan. Hiervoor is door het college een verbeterplan opgesteld met een daarin een aantal verbeteracties. In dit verbeterplan kunnen mensen voor langere tijd aan het werk gesteld worden met behoud van de bijstandsuitkering. De SP Boxmeer is het niet eens met het feit dat mensen langdurig aan het werk gezet worden onder het Wettelijk Minimumloon.

De SP is van mening dat mensen voor volledig werk ook volledig beloond dienen te worden. Daarnaast kan het te werk stellen van mensen onder het minimumloon leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt, waardoor mensen die wel voor een volledig loon werken ontslagen kunnen worden. Ook is het een ondermijning van het huidige loonstelsel waar we al die jaren zo hard voor gevochten hebben in Nederland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier