h

SP: Vasthouden aan minimumloon

16 maart 2012

SP: Vasthouden aan minimumloon

 Vasthouden aan minimumloonTijdens de Commissievergadering Inwoners van donderdag 15 maart jl. is er gesproken over het verbeterplan voor de Meervoudige Aanvullende uitkering (MAU). Dit is een extra uitkering vanuit het rijk om het gegroeide aantal mensen in de bijstand te laten uitstromen en perspectief te bieden voor een baan. Hiervoor is door het college een verbeterplan opgesteld met een daarin een aantal verbeteracties. In dit verbeterplan kunnen mensen voor langere tijd aan het werk gesteld worden met behoud van de bijstandsuitkering. De SP Boxmeer is het niet eens met het feit dat mensen langdurig aan het werk gezet worden onder het Wettelijk Minimumloon.

De SP is van mening dat mensen voor volledig werk ook volledig beloond dienen te worden. Daarnaast kan het te werk stellen van mensen onder het minimumloon leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt, waardoor mensen die wel voor een volledig loon werken ontslagen kunnen worden. Ook is het een ondermijning van het huidige loonstelsel waar we al die jaren zo hard voor gevochten hebben in Nederland.

De SP zal voor de gemeenteraad met een motie komen waarin het college gevraagd wordt om mensen voor volledig werk altijd minimaal het Wettelijk Minimumloon uit te keren. Want werk is werk en bijstand is bijstand.

U bent hier