h

Verdeeldheid binnen coalitie loopt op.

29 maart 2012

Verdeeldheid binnen coalitie loopt op.

SP BoxmeerIn de raadsvergadering van donderdag 29 maart is de verdeeldheid binnen de coalitie verder opgelopen over het verbeterplan van de MAU. Zover zelfs dat SP wethouder Dick Schaap niet het woord mocht voeren van de overige collegeleden om een voorstel uit zijn eigen portefeuille te behandelen. Hieruit blijkt dat het vertrouwen binnen het college ver te zoeken is. Het was aan wethouder Hendriks-van Haren om het collegebesluit te verdedigen. Op verzoek van enkele oppositiepartijen mocht wethouder Schaap toch zíjn visie geven op het plan. De visie van wethouder Schaap én van de SP is dat we mensen niet met alleen maar een bijstandsuitkering te werk willen stellen.

De SP vindt dat Boxmeer zijn sociale gezicht niet mag verliezen. Om dit te voorkomen is het standpunt van de SP dat mensen die werken altijd het minimumloon moeten krijgen. Daarnaast pleit we als SP voor regionale samenwerking om mensen te begeleiden naar een reguliere baan. We geloven er niet in dat een Alleingang van Boxmeer verantwoord zou zijn. We bereiken meer als we samenwerken met alle gemeenten in de regio, zoals al de overige gemeenten ook vinden.

Om het college te verzoeken om deze plannen mee te nemen heeft de SP fractie een motie ingediend. Helaas heeft deze motie alleen steun gekregen van de PK en VDB/LO waardoor er geen meerderheid voor was. Er is nu een motie aangenomen van NB waarin staat dat er later in een commissie vergadering verder over de invulling gesproken gaat worden. Dit betekend dat het pas in september weer ter sprake komt en dat is volgens de SP veel te laat. Dit betekend dat er in ieder geval tot die tijd mensen aan het werk gezet kunnen worden met alleen een uitkering. Dit vinden we a-sociaal.

U bent hier