h

HOUD BOXMEER MENSELIJK EN SOCIAAL

23 maart 2012

HOUD BOXMEER MENSELIJK EN SOCIAAL

SP BoxmeerDe SP staat een sociaal en menselijk beleid voor, zoals iedereen weet, maar dit staat momenteel zwaar onder druk in de huidige coalitie (met CDA en LOF) waarmee we in Boxmeer regeren. Reden waarom de SP in de laatste commissie vergadering de zaken op scherp heeft gezet.
De SP Boxmeer voert a.s. zaterdag 24 maart van 13.15 uur tot +/- 16.00 uur actie in het winkelcentrum van Boxmeer om uitleg te geven over twee onderwerpen waarin we van mening verschillen met de coalitiepartners, en vragen u allen om daar een handtekening te komen zetten. De raadsvergadering van aanstaande donderdagavond 29 maart wordt heel bepalend. Hopelijk kunnen we ook dan rekenen op uw steun. Ter informatie hieronder de tekst van de Flyer zoals deze zaterdag ook uitgedeeld zal worden.

In 2010 gingen we als SP opnieuw deelnemen in het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer. We spraken met andere partijen af dat we een sociaal en menselijk beleid zouden blijven voeren. Hoe moeilijk dat ook zou zijn. Nu komt het erop aan die belofte waar te maken.

HET GAAT OM TWEE BELANGRIJKE KWESTIES

1. WETTELIJK MINIMUMLOON
We willen graag zoveel mogelijk mensen in Boxmeer uit de bijstand en aan het werk helpen. Dat is voor iedereen beter. Strijdpunt is nu of we mensen langdurig aan het werk zetten maar hen daarvoor niet meer dan hun bijstandsuitkering geven. Of dat we deze mensen, die gewoon gaan werken, ook in ieder geval het wettelijk minimumloon gunnen.
Voor de SP is het zonneklaar: werk moet lonen. Ook in Boxmeer.

2. SOCIALE WERKVOORZIENING
Er dreigt een grote kaalslag in de sociale werkvoorziening. Daarin werken veel mensen uit Boxmeer die geen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Omdat ze een of andere beperking hebben. Juist voor deze mensen is werken enorm belangrijk. Ze verdienen er de kost mee. En vinden er hun waardigheid in. Nu er zulke donkere bezuinigingswolken uit Den Haag naar Boxmeer komen, moeten we de sociale werkvoorziening beschermen. Om dat te bereiken moeten we slimme verbindingen maken met andere uitvoeringsterreinen om de grote verliezen op de sociale werkvoorziening te beperken. Vraag is of Boxmeer dat in z’n eentje moet proberen. Of dat we samenwerken met IBN en alle gemeenten in de omgeving.
De SP is helder: samenwerken is beter dan in je eentje de klus willen klaren. Samen sta je sterker.


CDA en LOF, de twee andere partijen die met ons in het gemeentebestuur zitten, verschillen met ons van mening. Zij willen mensen wél met een bijstandsuitkering, dus zonder minimumloon, aan het werk zetten. En zij geloven dat het beter is om de grote tekorten die in de sociale werkvoorziening gaan ontstaan, door Boxmeer zelf te laten oplossen in plaats van met een gezamenlijke aanpak. U begrijpt het: dat botst op wat de SP wil.

Wij willen graag samenwerken. Ook met CDA en LOF. Mits Boxmeer menselijk en sociaal blijft. Daar willen we niet op inleveren. Iedereen die de SP kent, zal dat begrijpen. We steunen in het hele land de vele acties tegen de afbraak van de sociale werkvoorziening. We zijn een drijvende kracht achter de grote landelijke actie ‘Armoede werkt niet’. Emile Roemer, onze landelijke voorman, speelt een voorname rol in het organiseren van deze strijd in Nederland. In Boxmeer is onze wethouder Dick Schaap de eerstverantwoordelijke. We willen dat hij zijn werk kan doen en Boxmeer menselijk en sociaal mag houden.


DAAROM WILLEN WE DAT DE GEMEENTERAAD DONDERDAG 29 MAART TWEE DINGEN BESLUIT

  1. Als we mensen in Boxmeer aan het werk zetten, we hen daarvoor in ieder geval het minimumloon geven;
  2. Als we de mensen in de sociale werkvoorziening willen beschermen, we dat samen met de omliggende gemeenten moeten doen

We hopen dat de gemeenteraad dat met ons vindt. We weten dat de meeste mensen in Boxmeer dat vinden. Aan U vragen we om uw handtekening te zetten. En kom donderdag naar de raadsvergadering. We hebben uw hulp hard nodig!

Winfried Bosters
Voorzitter SP-fractie gemeenteraad Boxmeer

/pdf/Flyer_20120321_SP.pdf

U bent hier