h

SP Boxmeer geeft uitleg over terugtrekken wethouder

6 april 2012

SP Boxmeer geeft uitleg over terugtrekken wethouder

SP BoxmeerNu de leden van de SP in Boxmeer unaniem besloten hebben om per direct de wethouder terug te trekken vinden zowel het afdelingsbestuur als de raadsfractie het van groot belang om alle inwoners van Boxmeer persoonlijk uitleg te geven over wat er momenteel aan de hand is in de Boxmeerse politiek. Tevens willen we graag de reactie van de inwoners van Boxmeer horen. Hiervoor zijn, onder het motto "Wilt u dat Boxmeer zijn sociale gezicht verliest?", aanstaande zaterdag 7 april weer een groot aantal vrijwilligers aanwezig in het centrum van Boxmeer. Zij zullen flyers uitdelen en antwoord kunnen geven op de vragen van het aanwezige publiek. Één en ander staat verder uitgelegd in onderstaande Flyer.


WILT U DAT BOXMEER ZIJN SOCIALE GEZICHT VERLIEST?

Na de verkiezingen van 2010 spraken SP, CDA en LOF af een nieuw gemeentebestuur te vormen. Samen zouden we zorgen dat Boxmeer zijn sociale gezicht zou houden. Ook als er moeilijke tijden zouden aanbreken, door landelijke bezuinigingen. We hebben hard gewerkt om deze belofte aan Boxmeer waar te maken. Maar nu zetten CDA en LOF een streep door die afspraak. Dat pikken wij niet.

WETTELIJK MINIMUMLOON
CDA en LOF willen mensen uit de bijstand langdurig aan het werk zetten, zonder hen het wettelijk minimumloon te betalen. Dat vinden wij absoluut niet sociaal. Werk moet lonen, ook in Boxmeer. We hadden samen afgesproken de minst draagkrachtige inwoners van Boxmeer te beschermen. Zo'n belofte maakt schuld, volgens ons. Maar niet meer volgens CDA en LOF. We zijn daarover teleurgesteld en boos.

KAALSLAG SOCIALE WERKVOORZIENING
Boos zijn we ook over de dreigende kaalslag in de sociale werkvoorziening. Daarin werken veel mensen uit Boxmeer die geen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. De regering wil nu enorm bezuinigen. De werknemers pikken dat niet en voeren actie, met steun van de vakbond en de SP, met Emile Roemer voorop. Om onze sociale werkvoorziening te beschermen, moeten we samenwerken met de andere gemeenten in de regio, en slimme verbindingen maken met andere uitvoeringsterreinen om de grote verliezen op de sociale werkvoorziening te beperken. Samen sta je sterker, vinden wij. CDA en LOF willen echter dat Boxmeer dat zoveel mogelijk in z’n eentje doet. Dat is onverantwoord. Dat bedreigt het werk van mensen die het zo hard nodig hebben.

UNANIEME BESLISSING LEDEN
Nu CDA en LOF Boxmeer niet langer sociaal willen houden, is de grond onder het huidige gemeentebestuur verdwenen. Wij gaan geen a-sociale maatregelen nemen. Wij hebben daarom onze wethouder, Dick Schaap, teruggetrokken. En we hebben CDA en LOF gevraagd hetzelfde te doen. Dan kan de gemeenteraad kijken of er een nieuw gemeentebestuur gevormd kan worden.

We hopen dat u ons besluit begrijpt. En nog fijner is het als u onze beslissing steunt en met ons zegt: laat Boxmeer zijn sociale gezicht houden. Uw steun is nodig want het gaat er nu om spannen.

HOE NU VERDER?
De volgende gemeenteraad zal moeten beslissen hoe het verder moet in Boxmeer. Wij willen een gemeentebestuur dat Boxmeer sociaal houdt. Als een meerderheid van de gemeenteraad, met CDA en LOF, daar niet voor kiest, dan gaan wij de komende jaren in de oppositie. Samen met zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer zullen we dan proberen slechte maatregelen zo lang mogelijk tegen te houden.

We hebben nu tien jaar in het gemeentebestuur gezeten. Dat was niet gemakkelijk. Maar het was ook de moeite waard. Er zijn heel wat zaken verbeterd. We hebben ook compromissen moeten sluiten. Dat kan niet anders als je met andere partijen bestuurt. Maar onze principes, daar staan we voor. Die zijn belangrijker dan een plek in het gemeentebestuur.

Als u dat ook vindt, laat het ons dan horen. Bel ons, schrijf ons of mail ons. En kijk voor meer informatie over wat er gaande is in Boxmeer op www.boxmeer.sp.nl

Theo Weenink, voorzitter
Winfried Bosters, fractievoorzitter


Voor de flyer, klik hier...

SP trekt wethouder per direct terug
Flyer 7 april 2012

U bent hier