h

Nieuws uit 2013

19 mei 2013

Daags na de tour stopt - SP stelt vragen

Daags na de TourTot onze grote verbazing lazen wij het bericht over het stoppen van het Boxmeerse wielerspektakel "Daags na de Tour". Al vanaf 1975 is dit spektakel te zien in Boxmeer, waar tienduizenden mensen jaarlijks komen kijken naar het wielrennen en, zeker niet onbelangrijk meewerken aan de geweldige sfeer die elk jaar weer heerst tijdens dit evenement. SP Boxmeer wil dat alles op alles wordt gezet om dit unieke evenement "Daags na de Tour" te behouden voor Boxmeer.

Daags na de Tour heeft Boxmeer in binnen- en buitenland op de kaart gezet. Het heeft de harten van vele wielerliefhebbers gewonnen en de daarbij horende feestvierders onvergetelijke avonden bezorgt. Daags na de Tour is tevens een geweldig voorbeeld geweest om politiek en burgers bijeen te brengen. De SP Boxmeer is zelf ook actief geweest tijdens dit evenement en is vanaf 1980 altijd deelnemer van de reclamecaravan geweest, voorafgaand aan de profronde.

Lees verder
19 mei 2013

Landelijke zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam

Sta Op Voor De Zorg op 8 juni 2013 in AmsterdamHet zorgakkoord dat enkele weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg. Thuiszorg wordt voor 40 % afgebroken waardoor 170.000 mensen hun thuiszorg verliezen, verzorgingshuizen gesloten, de toekomst van de dagbesteding is afhankelijk van de gemeenten, die wel een korting van 25 % te verwerken krijgen. Dit accepteren wij natuurlijk niet. Daarom roepen wij iedereen op om op 8 juni naar Amsterdam te komen voor een grote manifestatie tegen de plannen.

Het zorgakkoord in beeld

Lees verder
20 april 2013

Regels gelden niet (meer) in Boxmeer

Burgemeester en wethouders van Boxmeer zijn niet bereid handhavend op te treden. Dat is de verontrustende conclusie die we moeten trekken na een lang debat op donderdagavond 11 april. Vanaf heden zijn overtredingen van een bestemmingsplan achteraf altijd nog te legaliseren door een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan. Zelfs in het geval dat de gemeente in 2012 al een last onder dwangsom van € 50.000 heeft opgelegd. Onbegrijpelijk! Een koers waar wij als voltallige oppositie geen verantwoording voor willen dragen.

Aanleiding is een langlopende handhavingsprocedure tegen overtredingen van groepsaccommodatie de Vilt in Beugen. Deze overtredingen zijn in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied dat de gemeenteraad in juli 2009 heeft vastgesteld. De regels van een bestemmingsplan zijn bindend en inwoners van Boxmeer moeten zich daaraan houden. Aangezien de ondernemer de overtredingen niet ongedaan wilde maken, werd door het college in mei 2012 een last onder dwangsom opgelegd. Daarmee werd de ondernemer gedwongen om de overtredingen alsnog ongedaan te maken op straffe van een flinke geldboete. Vervolgens volgde uitspraken van de voorzieningenrechter en van de bezwarencommissie. Deze onderschreven dat het college een goed handhavingsbesluit had genomen en dat de bezwaren van de ondernemer ongegrond waren. Daarmee leek de zaak rond; het college kon zijn handhavingsbesluit doorzetten. Maar nee, in plaats daarvan nam het college ineens een compleet ander besluit. In plaats van te handhaven besloot het college nu plotsklaps de overtredingen te gaan legaliseren. De reden zou zijn dat bij de ondernemer verwachtingen waren gewekt dat de overtredingen gelegaliseerd zouden worden. Bijzonder is dat dit argument niet steekhoudend is, want de rechter, de bezwarencommissie en het ambtelijk advies hadden dit argument eerder al terzijde gelegd. Tijdens de vergadering van 11 april moest de burgemeester dit ook erkennen. Na vragen van de oppositie waarom het college 180 graden gedraaid was, kwam de burgemeester met het argument dat de ondernemer, na de last onder dwangsom oplegging, met een verzoek was gekomen om het bestemmingsplan te wijzigen op zijn locatie. Immers als het bouwblok groter gemaakt zou worden, dan konden de overtredingen daarmee ingepast worden. Het college had (zo zei de burgemeester) daarom opnieuw een belangenafweging gemaakt tussen het handhaven tegen de overtredingen en het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. De conclusie was dat het college nu ineens mee wenst te werken aan het laatste verzoek en daarmee de overtredingen nu wel wil legaliseren.

Lees verder
14 april 2013

SP heeft moeite met legalisatietraject De Vilt

De ViltIn de commissievergadering van 11 april 2013 heeft de SP geageerd tegen het voornemen van het college om een gewijzigd bestemmingsplan aan de raad voor te leggen. Het gaat om de groepsaccommodatie de Vilt in Beugen. Hierover heeft de SP al eerder vragen gesteld.

De gemeente heeft bij De Vilt altijd gezegd te gaan handhaven bij illegale activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan. De buurtbewoners willen dat de gemeente blijft handhaven. Zij zijn daarvoor door de rechter in het gelijk gesteld. De eigenaren hebben een last onder dwangsom ontvangen. De gemeente
heeft deze niet geïnd. De bezwarencommissie Boxmeer heeft geconcludeerd dat de gemeente moet handhaven. Echter de commissie gaf ook aan dat er mogelijk sprake is van gewekt vertrouwen, d.w.z. dat er toezeggingen zijn gedaan aan de ondernemer zodat een bestemmingsplanwijziging mogelijk aan de orde kan zijn.

Lees verder
7 april 2013

SP Boxmeer feliciteert nieuwe bewoners Elderom

SP BoxmeerVanaf december 2010 is de SP al bezig om woningbouwcorporatie Mooiland te bewegen tot het bouwen van huurwoningen in de wijk de Elderom. Het heeft even geduurd maar onlangs zijn er 20 woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De SP feliciteert hen met hun mooie nieuwe woning.

SP feliciteerd nieuwe bewoners Elderom

De SP Boxmeer is blij met de bouw van nieuwe huurwoningen in deze tijd van crisis. Koopwoningen zijn niet te verkopen maar er is nog wel vraag naar betaalbare huurwoningen. Hopelijk gaat Mooiland snel verder met het bouwen in de Elderom zodat dit weer een mooie wijk wordt.

Lees verder
3 april 2013

SP vraagt naar stand volkshuisvesting Boxmeer

SP BoxmeerIn oktober vorig jaar is er door woningbouwcorporatie Mooiland een onderzoek gehouden onder huurders en eventuele kopers in Boxmeer. De uitslag hiervan zou intussen al aangeboden zijn bij het college van B&W in Boxmeer. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. De SP is erg benieuwd naar de uitslag van het onderzoek. Er is behoefte aan betaalbare woningen en de SP wil graag weten of dit ook uit dit onderzoek blijkt.

In het onderzoek zijn de volgende vragen zijn gesteld: aan welke eisen zouden deze woningen moeten voldoen en in welke (huur)prijsklassen zouden ze moeten vallen. Het rapport zou eerst eind december 2012 en later in februari 2013 aangeboden worden. Echter nu ligt het nog steeds niet bij het college van Boxmeer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier