h

Nieuws uit 2013

15 november 2013

Steun het FNV-protest op 30 november

Onder het motto ‘Koopkracht en echte banen’ start de FNV op zaterdag 30 november een grote campagne (van 11 tot 15 uur, Jaarbeurs Utrecht).

Lees verder
12 november 2013

Bezoek Maartenshof

Zoals aangekondigd, is een delegatie van de SP Cuijk op bezoek geweest in verzorgingshuis Maartenshof. Een en ander in het kader van de inventarisatie van ervaringen met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
8 november 2013

Alleen SP wil raadsgeld korten voor armoedebestrijding

Raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die geldt als een deeltijd- en nevenfunctie. De vergoeding is compensatie voor mogelijk gemist inkomen in de hoofdfunctie. De gemeenteraad mag binnen beperkte grenzen (20 procent) naar beneden afwijken.

De SP heeft bij de begrotingsbehandeling tevergeefs voorgesteld om deze ruimte van 20 procent af te staan voor armoedebestrijding. Fractievoorzitter Gerard Everink van de SP: ”Dit gebaar van solidariteit van raadsleden zou voor de armoedebestrijding jaarlijks 45 duizend euro opleveren! Maar helaas stonden wij hierin alleen bij de behandeling van de begroting!”

Lees verder
8 november 2013

Coalitie blijft lekker gif spuiten

De SP heeft bij de begrotingsbehandeling wederom bij het college van B en W aangedrongen om te stoppen met gif spuiten tegen onkruid. Het verdelgingsmiddel Round-up bevat een werkzame stof dat door de landelijke overheid in de ban wordt gedaan per november 2015.

Lees verder
8 november 2013

Inzameling drankkarton aanstaande?

De verantwoordelijk staatssecretaris wil werken aan een toename van de recycling van huishoudelijk afval.De SP vindt dat afvalscheiding nog verder doorgevoerd kan worden. Zo vallen drankkartons nog steeds onder restafval terwijl deze compleet gerecycled kunnen worden.

Lees verder
8 november 2013

Herindeling? Eerst referendum!

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft fractievoorzitter Gerard Everink van de SP aangegeven bij een mogelijke herindeling binnen het Land van Cuijk een referendum te willen houden onder de inwoners. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier