h

Nieuws uit 2013

4 oktober 2013

SP steunt de stakers in de metaal

Deze maand organiseert FNV Bondgenoten een reeks van acties in de metaalsector. Werknemers voeren actie om de vastgelopen cao-onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. In steden waar de FNV actie voert gaan SP afdelingen de stakende werknemers een hart onder de riem steken.

Lees verder
26 september 2013

Randweg van de baan!

Tijdens de Commissievergadering van 26 september is de noord-westelijke verbindingsweg, beter bekend als de randweg ter sprake geweest. De SP is nooit voorstander geweest van deze weg aangezien er al een goede verbinding ligt namelijk de A73/A77. Ook het feit dat hiervoor een groot stuk natuur opgeofferd zou moet worden namelijk in het Brestbos, was voor de SP reden om tegen deze plannen te zijn. Het (onverwachte) advies van het college is nu de beslissing over de randweg uit te stellen. De SP is hier uiteraard erg blij mee. Zoals het er nu uit ziet zal de gemeenteraad hier unaniem mee instemmen tijdens de raadsvergadering van 10 oktober aanstaande.

Lees verder
24 september 2013

Wat doet Boxmeer met extra geld voor armoedebestrijding?

Het kabinet verstrekt aan gemeenten compensatie voor groepen die specifiek getroffen worden door bezuinigingen of beleidswijzigingen. Dit zijn mensen die rond en onder de armoedegrens leven. Deze extra gelden worden in het gemeentefonds gestort en zijn doorgaans niet geoormerkt.

Lees verder
24 september 2013

SP stelt wederom vragen over Round-Up

De gemeente Boxmeer gebruikt het chemisch bestrijdingsmiddel Round-Up. Vanuit diverse kanten wordt dit middel ten sterkste ontraden aangezien dit aantoonbaar slecht is voor mens en natuur. In de toekomst zal hier ook een algemeen verbod op komen.
Vrij recent stond er een artikel in een lokale krant dat de gemeente minder gif gaat gebruiken bij het bestrijden van onkruid.

Lees verder
23 september 2013

SP Boxmeer tegen schaliegaswinning

SP BoxmeerDe SP afdeling uit Boxmeer is tegen de proefboringen en de winning van schaliegas. Hiermee is de SP samen met vier andere oppositiepartijen (PK, Nieuw Boxmeer, Fractie Klaassen en Vivat) solidair met de gemeente Boxtel.
De oppositiepartijen komen tijdens de raadsvergadering van 10 oktober dan ook met een motie.

Lees verder
21 september 2013

Armoede in Nederland, wat doen we ertegen?

Armoededebat.nlOp maandag 30 september 2013 houdt de SP Den Bosch in de Verkadefabriek ’t Armoededebat.

De gasten op dit debat zijn:

Lees verder

Pagina's

U bent hier