h

Bezoek Maartenshof

12 november 2013

Bezoek Maartenshof

Zoals aangekondigd, is een delegatie van de SP Cuijk op bezoek geweest in verzorgingshuis Maartenshof. Een en ander in het kader van de inventarisatie van ervaringen met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Een verslag van Ton Lobbe.

 

Maandag 4 november 2013 is er een delegatie van de SP-Cuijk op bezoek geweest in het verpleeghuis en verzorgingshuis Pantein Maartenshof.
Het doel was om de bewoners te helpen met het invullen van de enquête over de WMO.
De opkomst was beperkt omdat de bewoners voor de meeste hulpvragen een beroep kunnen doen op de voorzieningen van het Maartenshof. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de WMO. Dit ook door de onbekendheid met de WMO.
Wel is er met meerdere bewoners gesproken over hun eigen ervaring met alle voor hun belangrijke en door hun gebruikte andere sociale voorzieningen die in Cuijk en omstreken beschikbaar zijn.
Het was duidelijk dat de informatie daarover beter en duidelijker zou kunnen.
Al met al een geslaagde avond.

Reactie toevoegen

U bent hier