h

Nieuws uit 2009

19 oktober 2009

Grondspeculanten in Boxmeer

Tot zo’n twintig jaar geleden hadden gemeenten een monopoliepositie op de grondmarkt. Zij kochten agrarische grond, maakten die bouwrijp en verkochten die vervolgens aan een bouwbedrijf of woningcorporatie. Bouwgrond is meer waard dan agrarische grond en de waardevermeerdering als gevolg van de functiewijziging kwam ten goede aan de gemeenschap. Daar konden noodzakelijke dingen van betaald worden, zoals openbare voorzieningen, het bouwen van betaalbare woningen en het aanleggen van infrastructuur. Maar de tijden zijn veranderd. De afgelopen twintig jaar hebben projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en speculanten zich op de grondmarkt gestort en heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden in de eigendomsverhoudingen als het om grond gaat.

Lees verder
19 oktober 2009

SP-Tour Maashees Holthees Groeningen

Mensen betrekken bij de politiek, dat is ook heel SP

Lees verder
13 oktober 2009

Werkbezoek de Vilt druk bezocht

SP-Wethouder Everink, "Een boeiend project, De Vilt gaat 12.000 jaar terug in de tijd"

Vandaag was het werkbezoek aan natuurgebied "De Vilt" in Beugen. Deze dag werd zeer goed bezocht met ruim 100 bezoekers mag deze dag succesvol genoemd worden. SP-Wethouder (milieu) was namens het college aanwezig bij dit werkbezoek. Gerard "De Vilt gaat door alle werkzaamheden weer heel wat jaren terug in tijd, dat is een enorme klus er moet ruim tachtigduizend kuub slib afgevoerd worden en een groot aantal planten en bomen die erg overheersend zijn worden verwijderd.

Lees verder
11 oktober 2009

Rijkevoort wil nieuwe Spar-woningbouw

Om de landelijke Ouderenkrant en de eigen lokale jaarkrant te verspreiden trok de SP Boxmeer op zaterdag 10 oktober er op uit.

Eerst naar Rijkevoort en aansluitend naar Beugen met haar SP Caravantour. Wethouders, raadsleden en overige actieve leden waren daar een luisterend oor voor de inwoners en nodigden ook in die dorpen ouderen uit voor een gratis verzorgde busreis met de SP Boxmeer naar de Tweede Kamer in Den Haag op vrijdag 4 december. Daar worden zij rondgeleid door ‘ons’ Kamerlid Emile Roemer uit Sambeek. Voor aanmelding: zie bericht hieronder

Lees verder
10 oktober 2009

SP Afdeling Boxmeer op dorpentour.

Ouderen kunnen gratis op reis naar de Tweede Kamer in Den Haag.

Lees verder
7 oktober 2009

Kruising Spoorstraat onveilig

Boxmeer :Voor voetgangers is andere verkeersregeling dringend nodig.De verkeerslichten voor voetgangers bij de kruising Rembrandt van Rijnstraat / Spoorstraat zijn onveilig voor voetgangers.

Dat constateert de SP naar aanleiding van klachten die de partij bereikt hebben. Volgens de SP raadslid Hilly van Neerven ontstaan er gevaarlijke situaties waar voetgangers en fietsers vaak last van hebben.
Voor de voetgangers ontstaan er gevaarlijke situaties omdat de voetgangerslichten bijna tegelijkertijd met de verkeerlichten voor auto’s op groen springen. ” Het afslaande autoverkeer moet eigenlijk voorrang verlenen aan de overstekende voetgangers, maar dit gebeurt lang niet altijd, helaas.” Aldus Hilly “ soms moeten overstekende voetgangers zo ongeveer opzij springen voor een automobilist die niet in de gaten heeft dat er mensen aan het aan het oversteken zijn.”
Zo zijn er nog een aantal zaken te noemen die volgens de SP verbeterd moeten worden. Dit is samengevat in een aantal waarnemingen en aanbevelingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier