h

Nieuws uit 2009

3 april 2009

Boxmeer komt kunststof toch aan huis ophalen

De overheid verplicht lokale overheden tot het inzamelen van kunststofafval. De meeste burgers zijn hierover zeer tevreden. Maar wat gebeurt er?
De gemeenten in Brabant hebben jaren geleden een contract gesloten met Essent om een bepaalde hoeveelheid restafval aan te leveren om de ovens van Essent in de Moerdijk brandende te houden.

Lees verder
3 april 2009

Reïntegratie en work firstprojecten geen doel op zich


Binnen de raad heeft een discussie plaatsgevonden over de reïntegratie van mensen met een bijstandsuitkering (WWB). De SP hanteert het standpunt dat voor WWB-cliënten maatwerk moet geschieden. De SP is de mening toegedaan dat structureel werk boven een uitkering gaat

Lees verder
30 maart 2009

Actie SP in Hollesteeg 2 slaat aan, meer dan 50 reacties.

SP houdt grote enquête onder huurders van Mooiland Maasland

Lees verder
23 maart 2009

Op aandringen Emile Roemer blijft truckerrun behouden.

De truckerruns waar vele verstandelijke gehandicapten jaarlijks van genieten kunnen blijven voortbestaan. Op aandrang van SP-Kamerlid Emile Roemer heeft verkeersminister Eurlings zich bij de EU hiervoor ingezet. Vandaag kwam de minister per truck naar de Tweede Kamer om aan Emile Roemer de brief van Eurocommissaris Tajani te overhandigen waardoor de truckerrun officieel behouden blijft.

Lees verder
13 maart 2009

Vierde ZO-krant SP

Met de slogan ‘ZO een beter Nederland’ in de landelijke SP-krant, wordt/is de vierde SP huis aan huis-krant ook verspreid in de hele gemeente Boxmeer. In sommige gebieden wordt de ZO-krant van de SP zelfs persoonlijk aangereikt.
In die gebieden zullen SP-leden dan wederom een enquête houden over de wensen en opmerkingen, gericht op de toekomst.

Emile Roemer bekijkt thuis de vierde editie van de ZO-krant met daarin een paginagroot verhaal over hem zelf.

Lees verder
13 februari 2009

Theo gaat op zoek naar jeugd.

De jeugd krijgt dit jaar een extra impuls vanuit de afdeling om wellicht nog dit jaar tot een jeugdafdeling ROOD van de SP Boxmeer te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier