h

Nieuws uit 2008

1 april 2008

Met Jan Marijnissen in gesprek in Boxmeer

Jan Marijnissen
opsommingOp vrijdagmiddag 11 april a.s. komt Jan Marijnissen naar Boxmeer. Hij is dan te gast op een discussiebijeenkomst georganiseerd door de SP-afdeling Boxmeer. Deze discussiebijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van Hotel Riche (aan het Wilhelminaplein) en duurt van 15.30 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Lees verder
1 april 2008

Bus SP weer op weg naar Brussel

europees parlement
opsommingVanwege het enorme succes vorig jaar november zet de SP Boxmeer, nu samen met de SP-werkgroep van Gennep, wederom met een bus koers naar het europarlement in Brussel. Op woensdag 4 juni kunnen behalve leden ook sympathisanten mee.

Lees verder
15 maart 2008

Statenfractie stelt vragen over financiering openbaar vervoer voor Sterckwijck

opsommingIn Boxmeer wordt de komende jaren bedrijventerrein Sterckwijck ontwikkeld. Een deel van het terrein krijgt de bestemming van zorg-/leerpark. Het is de bedoeling dat daar een ziekenhuis en ROC-opleiding(en) vestigen. Dit zal leiden tot een grotere vraag naar openbaar vervoer.
Eind januari heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten een financieringsvorm toe te passen, waarbij ‘ook derden’ meebetalen, voor een periode van vijf jaar.

Lees verder
3 maart 2008

SP-kamerleden en leerkrachten Boxmeer duiken de praktijk in

Jenaplan
Het team van de Jenaplanschool en de SP-delegatie
opsommingNamens de onderwijswoordvoerders van de SP in de Tweede kamer hebben op maandag 3 maart de Kamerleden Emile Roemer en Jasper van Dijk, twee fractiemedewerkers en Onderwijswethouder Gerard Everink in de gemeente Boxmeer een werkbezoek gebracht aan een aantal scholen.

Lees verder
2 maart 2008

SP wil helderheid over wijkgebouw Boxmeer noord

opsommingAl jaren moet de Boxmeerse wijk Boxmeer Noord - met vijfduizend inwoners Boxmeers grootste ‘dorp’- een goede wijkaccomodatie ontberen. De tot nu toe geboden oplossingenzijn niet afdoende. Tijdens de begrotingsbehandeling november vorig jaar heeft de SP nogmaals aan het college gevraagd om met een goed voorstel te komen. De toezegging van het college om in januari een plan van aanpak aan de gemeenteraad te presenteren is niet nagekomen. Reden voor SP-raadslid Edson Manuel om dit punt met een aantal officiële raadsvragen met nog meer nadruk bij verantwoordelijk wethouder Klaassen onder de aandacht te brengen.

Lees verder
1 februari 2008

SP vraagt naar onderzoek asbest in woningen en openbare gebouwen

opsommingNamens de SP Boxmeer heeft raadslid Winfried Bosters vragen gesteld aan de gemeente Boxmeer over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in openbare gebouwen en woonwijken. Volgens vrij recente berichtgeving kunnen er van plafondplaten en verweerde golfplaten asbestvezels vrijkomen, deze vezels zijn kankerverwekkend en kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier