h

SP vraagt naar onderzoek asbest in woningen en openbare gebouwen

1 februari 2008

SP vraagt naar onderzoek asbest in woningen en openbare gebouwen

opsommingNamens de SP Boxmeer heeft raadslid Winfried Bosters vragen gesteld aan de gemeente Boxmeer over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in openbare gebouwen en woonwijken. Volgens vrij recente berichtgeving kunnen er van plafondplaten en verweerde golfplaten asbestvezels vrijkomen, deze vezels zijn kankerverwekkend en kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Aanleiding voor de vragen van het SP-raadslid is het rapport dat SP-Kamerlid Remi Poppe deze maand heeft opgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan aan de minister van VROM. Volgens dit rapport zouden er 900 slachtoffers per jaar vallen door asbest. Deze slachtoffers vallen niet alleen meer in de groep die met asbest hebben gewerkt, maar ook in een groep die thuis, op straat of op school blootgesteld zijn aan asbest.

In september vorig jaar stelde Bosters de gemeente al vragen over dit onderwerp naar aanleiding van gesprekken met bewoners uit de Boxmeerse wijk Luneven. De betreffende bewoners waren verontrust over de verweerde eternietgolfplaten op de schuren in hun tuintjes. “Die mensen zijn bang dat bij droog weer vrijkomende stofdeeltjes asbestvezels kunnen bevatten. In het Luneven staan heel veel van dit soort schuurtjes met eterniet golfplaten.”

De gemeente heeft destijds geantwoord ‘dat algemeen wordt aangenomen dat zolang er niet in asbesthoudende materialen gezaagd of geschroefd wordt er geen gevaar voor de volksgezondheid is’. Op de vraag of de gemeente iemand kan verplichten tot verwijdering van de eterniet golfplaten antwoordde de gemeente: “Indien de gemeentelijke toezichthouders bij woningen constateren dat er sprake is van zwerfasbest wordt er direct opdracht gegeven tot het verwijderen hiervan door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Indien er geconstateerd wordt dat er veel asbesthoudende daken in slechte staat zijn zal de eigenaar hierop aangeschreven worden. Uiteindelijk kan dit resulteren in handhaving.”

Bosters vindt het vreemd dat de gemeente niet heeft aangegeven of de gemeentelijk toezichthouders de golfplaten in Luneven gecontroleerd hebben of dat er contact is geweest met Woonmaatschappij Maasland, de eigenaar van deze schuren, om de kwaliteit van de eterniet golfplaten te controleren.

“Nu bekend is dat er wel degelijk sprake kan zijn van gevaar voor de volksgezondheid, hebben ik de gemeente nogmaals gevraagd om contact op te nemen met de woonmaatschappijen in onze gemeente om dit probleem te bespreken en waar nodig actie te ondernemen”, aldus SP-raadslid Bosters, die benieuwd is naar de nieuwe antwoorden van de gemeente.

U bent hier