h

SP wil helderheid over wijkgebouw Boxmeer noord

2 maart 2008

SP wil helderheid over wijkgebouw Boxmeer noord

opsommingAl jaren moet de Boxmeerse wijk Boxmeer Noord - met vijfduizend inwoners Boxmeers grootste ‘dorp’- een goede wijkaccomodatie ontberen. De tot nu toe geboden oplossingenzijn niet afdoende. Tijdens de begrotingsbehandeling november vorig jaar heeft de SP nogmaals aan het college gevraagd om met een goed voorstel te komen. De toezegging van het college om in januari een plan van aanpak aan de gemeenteraad te presenteren is niet nagekomen. Reden voor SP-raadslid Edson Manuel om dit punt met een aantal officiële raadsvragen met nog meer nadruk bij verantwoordelijk wethouder Klaassen onder de aandacht te brengen.

In het coalitieakkoord 2006-2010 is opgenomen dat in 2007 plannen moeten zijn ontwikkeld voor een wijkvoorziening. Daarom heeft de SP in november 2007 tijdens de algemene beschouwingen dit punt nogmaals ter sprake gebracht. SP=raadslid Edson Manuel: “Wij hebben aangegeven het te betreuren dat de raad nog geen plan van aanpak is aangereikt en dat het college niet op schema ligt”. De SP riep het college op om vaart te maken. “Bij monde van wethouder Klaassen gaf het college aan dat het plan van aanpak in januari 2008 zou voorliggen. Het is nu maart 2008 en er is nog steeds geen plan van aanpak”, aldus Manuel.

Kortgeleden is er een brief van ‘Wijkraad Boxmeer Noord’ over de multi-functionele ruimte onder de inwoners van de wijk verspreid. Edson Manuel daarover: “Normaal gesproken wordt zo’n brief pas verstuurd als er een plan van aanpak of iets dergelijks aan ten grondslag ligt en tot nu toe heb ik dat nog niet gezien. Reden voor de SP om wederom aan de bel te trekken bij het gemeentebestuur over de gang van zaken. “Ik ben ervan overtuigd dat het college niet stil zit, maar er zijn blijkbaar dingen in gang gezet waar de gemeenteraad van Boxmeer niet over geïnformeerd is.”

De SP blijft de ontwikkelingen voor de realisatie van een wijkgebouw in Boxmeer Noord scherp in de gaten houden. “Het zou een goede zaak zijn als dit punt zo spoedig mogelijk op de agenda van de politieke avond wordt geplaatst”, zo besluit Manuel

U bent hier