h
17 januari 2015

SP Cuijk maakt zich zorgen na faillissement Pantein-Vivent

Gisteren ontvingen we het trieste bericht dat Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent uit Uden failliet is verklaard. De loonkosten voor de werknemers zouden hoger zijn dan de inkomsten die de organisatie ontvangt van de gemeenten. Dit betekent dat 1800 medewerkers ontslagen zijn, en zo'n 6500 mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp maar moeten afwachten of ze nog zorg krijgen.

Lees verder
3 januari 2015

SP SAMEN MET THUISZORGMEDEWERKERS NAAR DEN HAAG

Foto: SP

Op donderdag 22 januari is de SP samen met een grote groep thuiszorgmedewerkers naar de Tweede Kamer getrokken. In korte tijd zijn 3 grote thuiszorgorganisaties failliet gegaan. Thebe (18 december), Avicen (7 januari, vooral in Noord Holland actief) en Pantein-Vivent (14 januari). Ook elders rommelt het. O.a. bij thuisorganisatie Verian. Pantein-Vivent was één van de grotere zorgaanbieders, met 1800 man personeel. Een potentiële overname kandidaat, ZuidZorg, was bereid een deel van het personeel over te nemen onder voorwaarde dat tenminste 5000 van de 6100 zorgcliënten van Pantein-Vivent mee over kwamen.  Een groot deel van het personeel kon in dienst komen van ZuidZorg. Echter tegen aanzienlijk slechter arbeidsvoorwaarden. Grootste punt van zorg was de vraag of de klanten na het faillissement dezelfde mensen over de vloer zouden krijgen.

Lees verder
18 december 2014

Onderhoudsheffing woningcorporatie Mooiland

Op zaterdag 20 december gaat de SP Cuijk actie voeren tegen een slinkse vorm van huurverhoging door woningcorporatie Mooiland. Van 11.00 uur tot 13.00 worden er pamfletten uitgedeeld bij winkelcentrum Maasburg. 

Lees verder
15 november 2014

SP Cuijk helpt SP Den Bosch met campagne gemeenteraadsverkiezingen

Een fantastisch stukje rolstoeldansen tijdens de campagnebijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch.

Lees verder
2 augustus 2014

Actie Inkomenskaart

Op 2 augustus staat de SP Cuijk op het Louis Jansenplein om de inwoners van de gemeente te informeren over alle bestaande inkomensregelingen.

Lees verder
16 mei 2014

De Europese verkiezingen

Foto: SP

Verkiezingscampagne Europees Parlement

Lees verder
26 april 2014

Handtekeningenactie op Koningsdag

Foto: SP

Onder een stralend zonnetje gaf de SP Cuijk acte de présence op het Louis Janssenplein om handtekeningen in te zamelen tegen de voorgenomen sluiting van 800 van de 1300 verzorgingshuizen.

Lees verder
15 april 2014

SP Cuijk: actie tegen sluiting verzorgingshuizen

Foto: SP

Cuijk - “Het zijn vooral de ouderen die gevochten hebben voor het goede sociale klimaat dat we tot voor kort kenden. Deze groep mensen verdient ons respect. Daarom roept de SP Cuijk op: Kom in actie tegen de sluiting van verzorgingshuizen!”

Lees verder
1 april 2014

Machtsblok van ABC/CDA en D66 houdt SP buiten het College van BenW

De partijen ABC, CDA en D66 willen niet dat de SP met een wethouder deel gaat nemen in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Omdat zij een meerderheid hebben in de gemeenteraad kunnen en zullen ze dat tegenhouden.

Lees verder
22 maart 2014

De aftrap naar een nieuwe coalitie

De SP is in Cuijk de grootste partij geworden! Als grootste partij neemt zij het voortouw bij het vormen van een college.

Lees verder

Pagina's