h

Fractiebudgetverordening aangepast dankzij SP Boxmeer.

17 september 2017

Fractiebudgetverordening aangepast dankzij SP Boxmeer.

Het voorstel van de SP om de Fractiebudgetverordening aan te passen
is verrassend genoeg aangenomen. De verordening stond onder andere toe dat partijen op kosten van het fractiebudget nieuwjaarswensen kon
plaatsen.

Ook het werven van leden was in de oude verordening
toegestaan. De SP stelde voor deze de verordening op deze punten aan te
passen en beide punten te schrappen. Tijdens de commissievergadering
leek een ruime meerderheid tegen dit voorstel te zijn. Tijdens de raad
werd evenwel verrassend unaniem ingestemd met het voorstel.

De SP is blij dat deze grijze gebieden nu uit de verordening zijn gehaald.

SP Boxmeer fractie en fractieachterban.

U bent hier