h

Kosten gehandicaptenpaarkeerplaats\-parkeerkaart nu duidelijk

10 juli 2017

Kosten gehandicaptenpaarkeerplaats\-parkeerkaart nu duidelijk

Na de constatering dat inwoners vaak afzien van de aanvraag voor een gehandicaptenpaarkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerkaart omdat de kosten flink kunnen oplopen heeft SP raadslid Mariëlle van Wijnen - Heijs enkele malen gevraagd dit actief te communiceren op de website van de gemeente Boxmeer. "Veel inwoners weten vaak niet dat dit ook valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning en ook hier een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten of bijzondere bijstand van toepassing is." aldus SP raadslid Mariëlle van Wijnen - Heijs. Sinds 6 juli 2017 staat dit nu ook keurig vermeld op de website van de gemeente onder het kopje "Kosten" bij de aanvraag gegevens van gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats. 

Wij als SP adviseren u altijd om in contact te treden met de gemeente, de gemeente vooraf een kosten berekening voor uw situatie te laten maken voor u een beslissing neemt, of ervan afziet een aanvraag te doen. Het is zelfs mogelijk afhankelijk van uw inkomen dat de gemeente alle kosten voor zijn rekening neemt en u zelf helemaal niets hoeft te betalen.  

Gehandicapten parkeerplaats
Foto: SP
   
Foto: SP

Links: Gehandicapten Parkeerplaats - Rechts: Gehandicapten Parkeerkaart

Klik op de afbeeldingen voor de juiste pagina op de website van de gemeente Boxmeer.

U bent hier