h

Geheimhouding dossier Hansa gaat door, ondanks aanbeveling:

17 september 2017

Geheimhouding dossier Hansa gaat door, ondanks aanbeveling:

Bij de beantwoording van vragen van de SP is, ondanks de aanbeveling van de Rekenkamercommissie, toch weer geheimhouding opgelegd.

Naar de mening van de SP is de beantwoording van de vragen zo algemeen dat er geen enkele aanleiding kan zijn tot opleggen van geheimhouding.

Tijdens de bespreking lieten de partijen duidelijk merken weinig op te hebben met de controlerende taak die zij hebben. Een korte samenvatting:

VDB/LO ziet geen meerwaarde in openbaren en vindt het begrijpelijk dat de geheimhouding bekrachtigd wordt.

PK Is het met de SP eens, geheimhouding enkel als uiterste middel

LOF weet niet zo goed wat ze er mee moeten..... en conformeert zich blindelings aan het advies van het college, maar verwijt de SP wel geen kennis van zaken te hebben.

CDA gaat blind op een ander verbeterpunt van de Rekenkamercommissie, je meer laten leiden door ambtelijke adviezen en stemt daarom in.

VVD hield zich buiten de discussie, maar is wel voor openheid.

De eindconclusie is dat er wederom geheimhouding ligt op een stuk waar later op de avond over de inhoud waarnaar verwezen werd openlijk gepraat werd. Mogelijk kwam die info uit een andere bron, waarmee de onzinnigheid van het opleggen bevestigd is.

Het fragment is hier terug te kijken.

https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=bea80115-07ff-4022-8190-2b...

SP Boxmeer fractie en bestuur.

Reactie toevoegen

U bent hier