h

Wij stellen aan u voor: Johan Koelman

14 maart 2018

Wij stellen aan u voor: Johan Koelman

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

Johan Koelman, 50 jaar, getrouwd, 1 dochter en woonachtig in Boxmeer, is wederom lijsttrekker voor de SP. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de verzekeringen is Johan nu werkzaam bij de Gelderlander als distributeur in de omgeving van Gennep. Johan besteedt veel tijd om de wijken en dorpen in te gaan om met inwoners in gesprek te gaan en waa rnodig in actie te komen.

Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Hoe belangrijk zijn die?
Heel belangrijk. De afgelopen jaren zijn steeds meer taken naar gemeenten
gegaan. Van ouderenzorg tot jeugdzorg en van mensen naar werk begeleiden tot armoedebestrijding. Maar gemeenten hebben daarbij veel vrijheid, dus je bent steeds meer afhankelijk hoe sociaal een gemeente is en
hoeveel geld ze er voor over hebben.

Wat vond jij van de rol van SP Boxmeer in de oppositie van de afgelopen 4 jaar?
Direct na de coalitievorming heb ik beloofd dat van de SP een sterke
oppositierol in de gemeenteraad verwacht mag worden. Dat bleek ook hard
nodig. Het HANSA dossier bijvoorbeeld werd steeds meer een doofpot, en
mede dankzij aandringen van de SP kwam er beetje bij beetje meer
openheid, maar we zijn er nog lang niet. De onderste steen over dit
debacle moet volledig boven tafel komen. Mensen hebben er recht op te
weten wat er is fout gegaan.

Maar kon je vanuit de oppositie wel iets bereiken?
Zeker. Krachtige oppositie is belangrijk. Wij laten het geluid van de straat
in de Raad horen en kunnen belangrijke onderwerpen die mensen aandragen
op de agenda zetten. Zo heeft de SP voorkomen dat de maaltijdvergoeding
voor ouderen zou worden afgeschaft, is door de SP het budget voor
starterleningen uitgebreid en is er dankzij de SP een inzameling gekomen
van drankkarton.

Wat heeft de gemeente Boxmeer nodig om een krachtige 11 kernen gemeente te zijn?
Boxmeer is een prachtige gemeente met 11 mooie dorpen. Maar er moet wel
voortdurend aandacht zijn voor de leefbaarheid in alle kernen. Investeringen in de dorpen om de leefbaarheid te vergroten zijn dus belangrijk. Zorgen voor betaalbare woningen voor de eigen jeugd bijvoorbeeld. Maar ook een grote openbare speeltuin in Overloon is een meerwaarde voor de hele omgeving en hoeft wat ons betreft dus niet perse in Boxmeer gerealiseerd te worden. Je moet zo’n speeltuin bouwen waar het goed kan.

Hoe kijk jij naar de tweedeling in het land en de gemeente Boxmeer?
De tweedeling in de samenleving zie je alleen maar groeien, dat baart me
zorgen. Mensen die het héél goed hebben, zijn er alleen maar beter op
geworden en mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen
voelen zich al lange tijd in de steek gelaten. Het ergste is dat sommige
partijen in Den Haag mensen tegen elkaar opzetten. Dat veroorzaakt
discriminatie en onrust en lost geen enkel probleem op. Wanneer mensen
niet rond kunnen komen, moet het sociaal minimum omhoog, wanneer er te
weinig betaalbare woningen zijn, moet er gebouwd gaan worden. SP

Boxmeer gaat voor een sociale gemeenschap waarin het woord “samenleven” de kern vormt van ons beleid. We willen een samenleving waarin je opkomt voor elkaar.

Welke thema's zijn belangrijk voor jou en zie je nu niet terug in het huidige college?
Het is eerder wat zie ik wel en wil ik niet zien in dit college. Een
voorstel van ons om te komen tot één zorgcoöperatie voor de hele
gemeente Boxmeer werd door de coalitie afgeschoten. Enige tijd later
werd er een voorstel ingediend om voor Oeffelt wél te gaan voor één
zorgcorporatie. Ook Oeffelt leert van de SP in Boxmeer. Nu nog even
doorzetten voor de hele gemeente!

Hoe ziet jouw ideale fractie eruit en zie je dit gebeuren met de huidige top 10?
Mijn ideale SP fractie vult elkaar aan. Niet alleen wat betreft kennis en
ervaring, maar ook qua karakters. Met de huidige top 10 kunnen de
portefeuilles goed verdeeld worden, maar ook qua karakters zitten er
mooie aanvullingen. Rustige karakters die kunnen relativeren en
enthousiaste personen die de vaart erin houden. Dat lijkt mij een goed
evenwicht.

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s bij de komende verkiezingen?
Meer betaalbare woningen, fatsoenlijke ouderenzorg zonder marktwerking en
betere verkeersveiligheid zijn er zo een paar. Dit zijn in ieder geval
onderwerpen die we veel terug horen wanneer we als SP in de wijken zijn.
Maar wat je ook veel hoort is dat mensen serieus genomen willen worden,
dat ze invloed willen hebben. Daarom willen wij mensen een stem geven
bij een eventuele herindeling in het Land van Cuijk, via een referendum.

Johan Koelman, lijsttrekker SP Boxmeer.
Zie voor het persoonlijke fimpje van Johan Koelman de onderstaande link:

https://www.facebook.com/SPboxmeer/videos/1606376726064945/
 

U bent hier