h

Wij stellen aan u voor: Jo Wijnen

28 februari 2018

Wij stellen aan u voor: Jo Wijnen

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

Jo weet als voormalig pastoraal werker wat er leeft onder de mensen. Doordat Jo jaren lang met iedereen heeft gesproken, ondersteuning heeft geboden en een luisterend oor heeft geboden is Jo onze ''stille wateren en diepe gronden''.

Jo houdt van de natuur wandelt en fiets graag binnen onze prachtige gemeente. We hebben mooie natuurgebieden en recreatieplassen waarop we zuinig moeten zijn. Het behoud van deze natuurgebieden is van groot belang. Daarbij moeten we dit prachtige natuur bezit ook delen met toerisme. Toerisme binnen onze gemeente is de laatste jaren sterk gegroeid. Jo is van mening dat dit de aankomende jaren een nog sterkere groei zal doormaken wat goed is voor onze gemeente. De werkgelegenheid neemt hierdoor toe en de ondernemers kunnen hun onderneming draaiende houden en of vergroten. Jo blijft zich wel bewust dat er een evenwichtig beleid blijft bestaan waar inwoners, toeristen, dieren en de natuur één blijven.

U bent hier