h

Spreekuur Verkeersveligheid een groot succes!

28 januari 2018

Spreekuur Verkeersveligheid een groot succes!

Foto: SP Boxmeer / SP

Afgelopen zaterdag gingen de verkeersdoctoren van SP Boxmeer naar Vierlingsbeek en Overloon om van de inwoners te horen waar de knelpunten lagen omtrent de verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Tijdens deze actie hebben we van vele mensen gehoord dat zij dit spreekuur ludiek maar ook belangrijk vonden. Dat er vele gevaarlijke situaties binnen de gemeente zijn werd bevestigd door de inwoners. De situaties die wij hebben gehoord variëren van stoeptegels die losliggen, zebrapaden die ontbreken of niet juist zijn aangegeven voor de overige weggebruikers, meer lantarenpalen, meer en een beter lichtplan binnen de gemeente, duidelijke en op de juiste plaatsen verkeersborden plaatsen of aanbrengen zomaar een aantal zaken die besproken zijn.

SP Boxmeer heeft deze siuaties en tips gebundeld. Dit wordt binnen de fractie van de SP besproken en waar nodig is worden er stappen genomen richting het college van B&W. Wij zullen dit blijven volgen om te zien welke stappen er worden genomen om alles te verbeteren. SP Boxmeer vindt dat een veilige verkeersdeelname door goede en juiste verkeersmaatregelen en voorzieningen van groot belang zijn. Een juiste handhaving kan dan ook niet uitblijven.

Tijdens deze actiedag deelde SP Boxmeer warme chocolade melk uit en konden mensen een heerlijk verkeersdropje pakken.

Met de verkeersactie hebben wij alle medewerking van Plus Verbeten gekregen voor het voorzien van de stroom om warme chocomelk uit te kunnen delen. Wij willen daarvoor Plus Verbeten hartelijk danken!

Via deze link kunt u de compilatie bekijken van de Verkeersactie: https://www.facebook.com/SPboxmeer/videos/1556976791004939/

U bent hier