h

Transitie veehouderij - De Gelderlander publiceert halve waarheden

7 juli 2017

Transitie veehouderij - De Gelderlander publiceert halve waarheden

Foto: SP / www.dg.nl/

Als voltallige oppositie waren we fel tegen de motie zoals die door de coalitie is ingediend in de raadsvergadering van gisterenavond. Bijgaand artikel in de Gelderlander van hedenochtend klopt dus niet. De SP staat juist wél achter de provinciale maatregelen om vervuilende veehouderij aan te pakken.

De SP Boxmeer gaat wél voor duurzaamheid en vóór leefbaarheid, dat hebben we gisteren ook duidelijk gezegd in de raadsvergadering. Daarmee was de gemeenteraad heel verdeeld, maar het CDA wist zijn motie door te drukken met steun van de lokale partijen om zijn boerenachterban te beschermen tegen maatregelen die veehouders dwingt om te verduurzamen. Een zeer slechte zaak!

De SP vond het ook niet kies dat de CDA fractievoorzitter, die nota bene zelf varkenshouder is, als raadslid zich niet afzijdig hield tijdens deze discussie. Ook was het opvallend dat CDA wethouder Peter Stevens tijdens de raadsvergadering uitgebreid overleg voerde met de lokale ZLTO voorzitter. Als laatste heeft de SP Boxmeer sterk de indruk dat de Gelderlander dit artikel al grotendeels geschreven had, vóórdat gisterenavond laat (na 22:00 uur) de motie besproken werd.

Als SP Boxmeer nemen we daarom nadrukkelijk afstand van de CDA-motie van gisteren om de provinciale plannen te torpederen en de verduurzaming van de veehouderij te blokkeren. Als SP Boxmeer zijn wij wél voor de provinciale verduurzamingsplannen en vinden we het essentieel voor de leefbaarheid van Boxmeer dat vervuilende veehouderij in ons buitengebied wordt aangepakt.

U bent hier