h

Speerpunten SP Boxmeer - 100% Sociaal!

6 maart 2014

Speerpunten SP Boxmeer - 100% Sociaal!

Déze gemeenteraads-verkiezingen gaan meer dan ooit ergens over! Niet alleen lokaal kan een signaal worden afgegeven door de kiezer wat de politieke koers moet zijn. Juist nu zijn partijen nodig met een sociale visie op de maatschappij. Het moet om de mensen gaan.

De SP wil een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden we; óók lokaal. Een zware klus, want het kabinet voert landelijk een beleid dat haaks staat op ónze visie en uitgangspunten. Steeds meer mensen die het al moeilijk hadden, krijgen het nóg moeilijker.

Onze Speerpunten:

  1. Sociaal beleid voor de burger met actieve en klantgerichte hulp en bij het vinden van werk.
  2. Zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft en geen dure woorden als ‘participatiesamenleving’ gebruiken.
  3. Wonen: Meer nieuwe betaalbare huur- en starterswoningen voor jong en oud.
  4. Groen en duurzaamheid: Zuinig op groen, chemisch-vrij onderhoud, energiezuinig (ver)bouwen en duurzame energieopwekking.
  5. Leefbaar buitengebied. Goede mix van landbouw, toerisme en natuur. Géén megastallen of mestfabrieken.
  6. Behoud van voorzieningen, zo veel mogelijk multifunctioneel per dorp.
  7. Invloed van inwoners op beleid verder vergroten, bijvoorbeeld door middel van een raadplegend of raadgevend referendum.
  8. Leefbaarheid voor iedereen hoog op de agenda, gebaseerd op voorzieningen, verkeersveiligheid en een goed vrijwilligersbeleid.
  9. Na de nieuwbouw bij het middelbaar onderwijs, is het nu de beurt aan het basisonderwijs: verder ontwikkelen bredeschool.
  10. Werk en economie. Behoud van werkgelegenheid en het vizier op arbeidsintensieve bedrijven.

Reactie toevoegen

U bent hier