h

Eerlijk eten voor burgers en boeren in de buurt: Hoe regel je dat?

11 maart 2014

Eerlijk eten voor burgers en boeren in de buurt: Hoe regel je dat?

De SP wil een verstandige voedselproductie dicht in de buurt. Alleen dan kun je zeker weten wat je eet en op welke manier het is geproduceerd. En alleen dan zijn er garanties mogelijk voor voedselveiligheid en voedselzekerheid. Maar voedselproductie is alleen verstandig volgens de menselijke maat in harmonie met volksgezondheid, leefomgeving, natuur, milieu en dierenwelzijn. Boeren verdienen een eerlijke prijs voor hun producten. Bulkproductie is een bedreiging voor het bestaan van burgers en van boeren. Kwaliteit voor kwantiteit!

Wat kan en moet er in de gemeente:

 • Minder vee!
 • Volksgezondheid gaat boven grootschalige intensieve economie
 • Ontwikkeling van bedrijven alleen volgens de menselijke, dierlijke en natuurlijke maat
 • Goede bestemmings- en bedrijfsplannen maken in overleg met bewoners
 • Oude slechte stallen en bedrijfsgebouwen opruimen
 • Concentratie van veebedrijven actief tegengaan
 • Geurnormen omhoog
 • Wildgroei van ongeremde lokale mestverwerking en biovergisting actief tegengaan
 • Lokale voedselcoöperaties stimuleren en ondersteunen
 • Weidegang en grondgebonden landbouw stimuleren en ondersteunen
 • Verbrede landbouw stimuleren en ondersteunen: boerderijwinkel met eigen producten, zorg, recreatie, natuurbeheer, educatie, kleinschalige horeca, vee-gerelateerde activiteiten, activiteiten voor de lokale samenleving
 • Actief toezien en handhaven op fatsoenlijke betaalbare huisvesting voor buitenlandse arbeiders op boerenbedrijven

Reactie toevoegen

U bent hier