h

MFA Vierlingsbeek? Inspelen op toekomstplaatje

23 september 2022

MFA Vierlingsbeek? Inspelen op toekomstplaatje

Donderdagavond vergaderde de commissie Inwoners over de keuze van een multifunctionele accommodatie in Vierlingsbeek. De discussie en onderzoeken lopen al sinds 2014. De SP Land van Cuijk vindt dat de gemeenteraad nu eindelijk eens de knoop moet doorhakken. De meerderheid van de gemeenteraad denkt daar anders over. Hier leest u de bijdrage en het standpunt van de SP Land van Cuijk, bij monde van raadslid Bert Moeskops.

Station van vooruitschuiven is gepasseerd

Voorzitter, voor de zoveelste keer ligt er een stuk voor over een te realiseren multifunctionele accommodatie Vierlingsbeek dan wel gemeenschapshuis. De voorgeschiedenis is tot in den treure besproken, herkauwd, opnieuw opgediend en telkens is er wel weer een reden om een besluit voor ons uit te schuiven. Wat de SP betreft is dat station gepasseerd. Er moet een keer een besluit worden genomen. Deze maand dus om ook afstel na uitstel te voorkomen.

Andere opties niet belicht

Voorzitter, wat opvalt is dat de discussie zich door de jaren heen  heeft verengd tot het Joffershof en de kerk. Dat schrijft u zelf ook. Vreemd dat er nooit andere opties serieus in beeld zijn geweest om alvast een grote zaal voor Vierlingsbeek en Groeningen te realiseren. Zoals de oude, kleine gymzaal van de basisschool alvast vervangen door nieuwbouw. Dit moet over een jaar of tien - inclusief de school zelf - toch gebeuren en kan bovendien uit de onderwijspot worden betaald. En niet uit reserves van de WMO-gelden en Jeugdzorg, het sociaal domein. Daar is de SP geen voorstander van. Dat geld is bedoeld en hard nodig voor onze inwoners, die het minder hebben getroffen te helpen.

Een andere optie is om de zaal van café De Wildeman in Vierlingsbeek voor die paar keer per jaar zo lang als grote zaal dienst te laten doen de komende jaren.

Geen 7 ton in 75 jaar oud schoolgebouw

Hoe het ook zij, de SP kan zich niet vinden in het voorstel van het college om 700 duizend euro of meer voor 10 of 15 jaar te spenderen aan de Joffershof, inclusief een uitbreiding van de centrale zaal waartegen de omwonenden in de buurt terecht bezwaren hebben. Bezwaren die in de ogen van de SP in zekere procedures de komende jaren gehonoreerd zullen worden. Een dergelijk totaalbedrag in het gebouw Joffershof investeren is wat de SP betreft heel zwart wit gesteld weggegooid geld. Ik zeg nadrukkelijk het gebouw omdat de SP daarmee niets zegt over de mensen en hun activiteiten in het Joffershof.

Joffreshof opknappen + eerste fase MFA kerk

Dan nu een variant die ons voorstaat. Ook al kost die meer geld, dan is de SP eerder te vinden voor de  tussenvariant in het raadsvoorstel maar dan wel ietwat aangepast: het hoognodige opknappen aan de Joffershof, inclusief klimaatbeheersing, geen uitbreiding van de zaal en in de kerk alvast een eerste fase  MFA realiseren met een box in box-zaal voorin het gebouw met sanitaire voorzieningen en een keuken. Van die 700 duizend euro uit dit voorstel kan dan grofweg 2 tot 3 honderd duizend euro naar de Joffershof en 4 tot 5 honderd duizend naar de kerk. Uiteindelijk zal daar, voor de verdere toekomst, toch de MFA van Vierlingsbeek-Groeningen komen. Zo is ook af te leiden uit enkele passages in het raadsvoorstel.

En als voor deze variant wat meer geld nodig is dan die 7 ton dan is de SP daartoe bereid. Overigens blijft dan wel de harde voorwaarde dat er door de mensen van de MFA Laurentiuskerk eerst een overtuigend onderbouwd, sluitend exploitatieplan moet worden overlegd, in ieder geval voor die eerste fase.

Gemeenschapsgeld beter besteed

Dit is weer een variant op de voorliggende tussenvariant van het college maar wat de SP betreft wordt gemeenschapsgeld dan efficiënter besteed dan het gehele bedrag alleen in het Joffershof te stoppen. Toch een schoolgebouw van bijna 75 jaar oud, gebouwd in 1948 dat de afschrijvingstermijn van 40 jaar ver heeft overschreden.

Het college schrijft in zijn voorstel dat we met een tussenvariant de  keuze als het ware vooruitschuiven. Wij zien het als anticiperen, inspelen op het toekomstig plaatje voor Vierlingsbeek.

Reactie toevoegen

U bent hier