h

Bijverdienen en giften in bijstand toegestaan

13 juli 2022

Bijverdienen en giften in bijstand toegestaan

In de gemeente Land van Cuijk mogen mensen in de bijstand binnenkort wat geld bijverdienen of giften ontvangen zonder dat zij daarvoor financieel gekort worden. Een voorstel van de SP, GroenLinks/PvdA én Team Lokaal haalde in de gemeenteraad een meerderheid met steun van Liberaal Land van Cuijk, LPG Grave en D66.

Het college van b en w is door deze raadsmeerderheid opgeroepen dit zo snel mogelijk te regelen. Het is in de huidige dure tijd immers meer en harder nodig dan ooit.

De initiatiefnemers SP en GroenLinks/PvdA waren bij monde van respectievelijk Bregje van Lieshout en Roos Aben verheugd over de steun: “Omdat al in veel gemeenten blijkt dat mensen in de bijstand hierdoor juist sneller en makkelijker de stap naar een baan maken. Tegenstanders vrezen onterecht dat het tegenovergestelde het geval zou zijn.” 

Giften ook mogelijk:

In landelijke wetgeving is allang vastgelegd om bijverdienen in de bijstand maximaal mogelijk te maken met een maximum van 2.500 euro netto per jaar. Land van Cuijk heeft nu ook de stap gezet om hier zeer ruimhartig mee om te gaan. Bovendien is in hetzelfde voorstel uitgesproken dat de gemeenteraad op korte termijn wil besluiten om het ontvangen van giften voor mensen mogelijk te maken. Het college komt hiervoor met een  voorstel naar de raad.

Goed vangnet:

De meerderheid van de gemeenteraad kon zich vinden in de argumentatie van de initiatiefnemers. De belangrijkste zijn dat de bestaande regelingen onvoldoende zijn om mensen bestaanszekerheid te bieden; zeker in de huidige, moeilijke en dure tijden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een directe relatie is tussen gezondheid en armoede. Een gemeentebestuur heeft de zorgplicht dat elke inwoner mee kan doen en dat een beperkte bijverdienste een goede opstap kan zijn naar een baan. Vorig jaar hebben al 84 gemeenten hun bijstandsregels voor giften versoepeld, waardoor mensen in de bijstand ook vrijelijk steun kunnen ontvangen in de vorm van geld of goederen zonder dat zij gekort worden op hun uitkering. “Met dit besluit is er nu een goed vangnet voor mensen in de bijstand”, zo besluiten de woordvoerders van de SP en GroenLink/PvdA. 

Reactie toevoegen

U bent hier