h

Waar politiek pijn doet

10 juli 2021

Waar politiek pijn doet

Foto: SP

Afgelopen donderdag was het zover. In de gemeenteraad van Boxmeer zou er gestemd gaan worden of het contract met het COA verlengd zo worden. Zou het niet verlengd worden zou dat de sluiting van het AZC Overloon betekenen.

Al enige tijd werd hierover gediscussieerd en vooral wij, de leden van de SP fractie in de gemeenteraad zijn lang van menig geweest dat sluiting geen optie was.

Er werden echter steeds meer argumenten welke een eventuele sluiting zouden rechtvaardigen. Vooral de overlast voor de inwoners van Stevenbeek en Overloon hebben ervaren, en het gevoel dat zij zich niet meer veilig voelde in hun woonplaats maakte op de fractie een grote indruk. Daarnaast was er ook de machteloosheid van het gezag en de politiek dat wij er iets aan konden veranderen. Er zijn talloze gesprekken gevoerd, er zijn brieven gestuurd naar de politiek in Den-Haag en er zijn extra maatregelen genomen en mensen ingezet om de criminalieteit terug te dringen en de overlast te stoppen. Als laatste is er de eis neergelegd dat de overlastplegers uit Overloon zouden worden overgeplaatst en er geen mensen meer geplaatst zouden die grote kans op overlast zouden kunnen geven. Helaas bleek dit voor het COA geen haalbare optie.

Wat waren nog alternatieven nadat de inwoners van Stevenbeek en Overloon hun klachten en bevindingen hadden verteld; Den-Haag de inwoners en de lokale politiek in de kou laten staan en er nagenoeg geen mogeijkheden waren om effectief te handhaven. Langzaam maar zeker bekroop ons het gevoel van gefaald te hebben en met lege handen te staan.

We moesten een beslissing nemen die wij niet wilde maken, maar die gezien alles wat er op tafel lag, noodzakelijk was. Het druiste tegen alles in waar wij als SP voor staan. Ons socialistische hart bloede en deed pijn. Er was geen alternatief meer dan aan de landelijke politiek duidelijk te maken dat al zij verzaken wij als enigste middel nog hebben tegen verlenging van het contract met het COA te stemmen.

En ja het heeft ons diep geraakt en pijn gedaan. Het is deze pijn die wij nog een hele poos met ons mee zullen dragen.

Fractie SP Boxmeer- Land van Cuijk

Reactie toevoegen

U bent hier