h

Niets met de politiek? Dat dacht u maar.

2 januari 2021

Niets met de politiek? Dat dacht u maar.

Foto: SP

Dit plaatje kwamen wij tegen in een krant van de SP. “Ik heb niks met
de politiek”. Als gemeenteraadsleden stonden wij vaak samen en met actieve leden op straat. Helaas is dat door Corona nu even niet mogelijk en dat ervaren wij als een groot gemis. Juist op
straat spreek je de mensen en ja, daar horen we dit met regelmaat.

De cartoon laat zien, dat de politiek een dagelijks onderdeel
uitmaakt van uw leven of u dit wilt of niet. Toch begrijpen wij wel dat
velen niets met de politiek te maken willen hebben. De afgelopen tijd
heeft er nogal wat gespeeld. Neem nu de kinderopvangtoeslagaffaire. Een
overheid die onder tien jaar Rutte totaal uit het oog verloren is dat
zij er is voor de burgers en niet andersom. Dat zij er niet alleen is om
de 'groten' te pleasen, maar vooral om op de 'kleinen' te passen. De
ouders, die zo gedupeerd zijn door het overhandshandelen in deze
toeslagaffaire. 

De mevrouw die bijstand ontvangt en een moeder heeft met een groot
hart. Die haar dochter waarschijnlijk alle eindjes aan elkaar ziet
knopen en die rond moet komen van een uitkering die met regelmaat te
laag is om van te leven. Niet voor niets pleit de SP voor een
forse verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde
uitkeringen. Mensen in de bijstand worden bovendien lastiggevallen met
allerlei treitermaatregelen, zoals een nutteloze sollicitatieplicht voor
55-plussers of werken zonder loon (tegenprestatie). Door de
kostendelersnorm, het afschaffen van de partnertoeslag en het verhogen
van de AOW-leeftijd heeft een aanzienlijke groep helemaal geen recht
meer op een uitkering.
 

Waarom zou je iets met politiek hebben, wanneer zovelen het gevoel
hebben dat er over hen heen wordt gewalst? Dat je niet meer zichtbaar
bent en dat de overheid of de gemeente een instantie wordt waar je
liever niets mee te maken wilt hebben omdat het vaak tot meer ellende
leidt dan dat dit de ondersteuning geeft waarvoor een overheid is
bedoeld? 

Tien jaar Rutte heeft geleid tot een grote afbraak van onze
samenleving. De bankencrisis is grotendeels betaald door de gewone
burger. En na elke crisis is inmiddels duidelijk geworden, neemt de
tweedeling in de maatschappij toe. De rijken worden rijker en de armen
worden armer. En dat zou ook weer kunnen gebeuren na de coronacrisis. 

Niks met de politiek? Dat betekent waarschijnlijk ook dat u niet meer
wilt gaan stemmen. Of dat u al lang niet meer gestemd heeft. Weet u wie
er wel gaan stemmen? De mensen waarvoor 10 jaar Rutte wel goed heeft
uitgepakt. Die veel voordeel hebben ontvangen, die minder belasting
hoeven te betalen. Die er eigenlijk altijd een aantal procenten op
vooruit gaan. Misschien in procenten net iets meer dan u. Maar bedenk
dat dat 3 % van weinig een beetje is en 3% van veel is een hoop.

Wij zijn ervan overtuigd als de niet-stemmers naar de stembus gaan in
maart 2021 dat we dit beleid kunnen stopppen. Dat we weer een overheid
zullen krijgen die er voor de burger is en niet voor het grote geld. 

Die de markt uit de zorg sloopt, die de zorgverzekeraars met alle
marktwerking, reclame en macht zal stoppen met de invoering van een
Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico en grootverdieners. Die eerlijk
belasting heft. Die stopt de burger, die het even niet zelf redt, te
zien als fraudeur en lui, die opgejaagd moet worden. Die de
huisjesmelkers aanpakt en de sociale woningbouw weer terugbrengt zoals
deze oorspronkelijk bedoeld was. Namelijk betaalbare huisvesting voor de
minima, maar ook voor de leerkracht, de verpleegkundige en de
politieagent. Die het vakonderwijs en vakmanschap weer de waardering
geeft die het verdient. Je telt niet alleen mee als je HBO of
universitair geschoold bent. 

Niks met politiek? Dan blijft het zoals het nu is. Nog 4 jaar Rutte
is desastreus voor alsmaar groter wordend deel van de bevolking.

Laat de politiek er weer voor u zijn en laat uw stem horen. Alleen
dan veranderen we deze politiek van het grote geld ten koste van de
burger.

 

Fracties SP Boxmeer en Cuijk

U bent hier