h

De tragikomedie van de Boxmeerse gemeente raad.

6 november 2020

De tragikomedie van de Boxmeerse gemeente raad.

Foto: SP

Daar zijn we weer, voor de laatste keer bij elkaar voor een
begroting. De begroting 2021. Apetrots staat het college op de eerste
foto. Blij dat ze een gewichtige begroting kunnen presenteren. Vooral
presenteren.

Vol trots heeft het college de touwtjes in handen van het
marionettenkabinet n dat coalitie heet. Ze trekken voortdurend aan de
touwtjes zodat de coalitie overeind blijft. Zelfs al moeten zij daarvoor
in alle bochten draaien. Vooral het touwtje dat het hoofd beweegt wordt angstvallend strak gehouden zodat het hoofdjes van de coalitiepartners
alleen maar ja kunnen knikken. Als we de coalitie ook nog op de foto
achter het college plakken kan deze foto zo in een alternatieve
carnavalskrant van Boxmeer. Prins Karel zijn 2 hofnarren en
dansmarietjes en een doldwaze raad van elf. Om je rot te lachen.

Nou het lachen is mij inmiddels wel vergaan. Ik schaam me dat ik hier
ueberhaupt moet zijn. Dit hooghartig college vindt dat ze zomaar mensen
van hun democratisch recht en plicht uit mogen sluiten. Zelfs tegen
adviezen van de minister in. Wat denken ze in Den Haag wel. Er voor
zorgen dat iedereen zijn democratische plicht kan doen. Wij als college
en coalitie uit Boxmeer doen wat wij willen. Moeten we onverhoopt toch
anders dan doen we net als of bijvoorbeeld de verzoeken tot digitaal
vergaderen nooit zijn gedaan , we doen alsof dat ons idee is geweest.
Tandenknarsend naar de SP en onder druk van de publieke opinie. Onze
koning gaf ruiterlijk zijn vergissing toe maar de elite van de
gemeenteraad zegt doodleuk in de krant dat een raadsvergadering net is
als of je naar een voorstelling gaat. De raad mag nooit monddood gemaakt
worden niet door fysiek nog door digitaal vergaderen. De meningen mogen
ten alle tijden geuit worden. Alles wat de raad aangaat beslist de raad
en niet een goedkoop aftreksel daarvan/

Ik meen toch goed gehoord te hebben dat alle voorstellingen voorlopig afgelast zijn, Natuurlijk niet voor de aan hoogmoedswaanzin lijdende regenten in Boxmeer. Ik denk dat de fractieleiders allemaal een Maximaatje op de bank hadden zitten die zei: “Je bent een beet dom”. De beslissing om digitaal te vergaderen is een democratisch proces dat hier in Boxmeer
met voeten, maar ook met veel eigenwijsheid en betweterigheid wordt
getreden. Ik ben op zoek gegaan naar het democratisch gehalte en het
gezonde verstand van de coalitie van Boxmeer. Ik heb hem uiteindelijk
gevonden. Kijk er goed naar, het zal je verrassen.

Op de begroting op zich is weinig aan te merken. Het is weinig inspirerend. De boekhoudkundige cijfertjes kloppen. Er zijn wat moties en amendementen ingediend; mooi voor de buehnen en om de mensen over de streep te trekken. Een paar moties die ontraden worden. De commotie als zou dit een hele belangrijke vergadering moeten zijn waarbij de non-verbale uitdrukkingen van de gezichten direct zichtbaar moeten zijn lijkt me
sterk overtrokken. Wat wel belangrijk is dat er alle zeilen bijgezet
moeten worden om alles op orde te hebben voor 1 januari 2022

We moesten zo nodig op de trein springen. Er waren er zelfs die niet door
hadden dat het niet uit maakt of je voorin zit, in het midden of
achterin. Die trein dendert door. Om zichzelf in te dekken werd een
nietszeggende motie aangenomen om de fusie uit te stellen als aan
bepaalde voorwaarden niet voldaan zou zijn., zoals het belangrijke punt
van de kernendemocratie. Hoe dom kun je zijn. Je kan en mag niet van een
rijdende trein springen. Het is bij de wet verboden en bovendien breek
je je benen of je nek. Er zit geen noodrem op de trein van de fusie.
Maar de zich hoog verheven voelende coalitie van Boxmeer denkt dat
gewoon te kunnen door te zeggen Ho, Stop? Een kinderlijke gedachte.
Bovendien is het laf als je nu af zou haken omdat je natte voeten haalt.
Je had tegen moeten stemmen toen het wel kon; waar was u toen wij
zeiden dat het voorstel tot fusie niet besluitrijp was.. Jullie weten
het toch zo goed. Kom met voorstellen en zet je schouders er onder. De
reden waarom wij niet met voorstellen komen moge duidelijk zijn. Al onze
voorstellen worden gewoon toch weggestemd. Nou laat ik dan wel
zeggen dat ik het wel vreemd vindt dat voorstellen van ons later weer
door andere partijen ingediend worden. Maar ja, als we daarmee ons doel
bereiken zijn we ook tevreden. Wij realiseren ons dat nu afhaken geen
optie is, maar zijn allen bereid onze schouders er onder te zetten om de
fusie te laten slagen op het afgesproken moment. In tegenstelling tot
de coalitie willen wij wel samenwerken. Dit is nu eenmaal wat we moeten
accepteren aan democratie. Ik zou willen oproepen, kom met plannen om
het te laten slagen in plaats van het laffe voorstel van uitstel. Hou
toch eens op met het gedrag van kleine wraakzuchtige kindertjes die hun
zin niet kregen. Er staan belangrijkere zaken op het spel dan gelijk te
krijgen. Haal de bossen peterselie uit de oren en luister aandachtig
naar elkaar zonder vooringenomenheid. Daar is nu de tijd niet meer voor.

Ik heb hoop dat we voortaan transparant zullen zijn. Ik kreeg de
afgelopen jaren stellig de indruk dat er mensen waren die het negende
gebod niet kenden. Nou even voor de duidelijkheid het negende gebod
staat voor waarheid. Ik hoop dat we het laatste jaar niet om de tuin
geleid worden met zaakjes waaraan op zijn minst een vreemd luchtje
hangt; en dat is niet het luchtje van Chanel nummer 5. Dat we niet meer
getrakteerd worden op nonsens zoals rijkswaterstaat wil niet dat er als
er een H op de bewegwijzering staat ook nog ziekenhuis staat. Nonsens ,
de voorbeelden worden me gewoon toegestuurd. Dat wethouders geen eigen rechtertje spelen, maar doen wat de raad van hen vraagt en anders luid en duidelijk zeggen dat ze dat niet van plan zijn.

Ik denk de laatste tijd vaak aan de toekomst van Boxmeer en ik begin me steeds meer te realiseren dat het komen tot de Gemeente Land van Cuijk een grote zege zal zijn voor Boxmeer.

Vernieuwen betekent loslaten van het oude. Nou zullen anderen zeggen wel loslaten, maar het goede behouden. Nou dat geeft mij hoop. Hoop op veel vernieuwingen en weinig oude relikwieën.

Een echte nieuwe frisse start, daar is Boxmeer nu echt aan toe.

Fractievoorzitter Jan van Densen

U bent hier