h

Het raadslid wikt, de burgemeester beschikt

10 juni 2020

Het raadslid wikt, de burgemeester beschikt

Foto: SP

Wat is in deze tijd waarin het leven beheerst wordt door het COVID-19
virus en de steeds veranderende maatregelen opgelegd door de overheid in overleg met het RIVM nou het belangrijkst?
Het onder alle omstandigheden handhaven van de 1 ½ meter samenleving?
Het zorgdragen voor elkaar?
Het handhaven van de hygiëne?
Het accepteren van de onmogelijkheden van het moment?
Of het gebruiken van het gezonde verstand?

Na goed nadenken kies ik bewust voor het laatste; het gebruiken van het gezonde verstand.

Het goed afwegen van voor- en nadelen en het komen tot een weloverwogen besluit. Het schijnt dat dit in deze tijd wel het moeilijkste is dat er bestaat. Een gevaar voor de volksgezondheid bedreigt ons. We krijgen drastische maatregelen opgelegd. Er worden hoge boetes uitgedeeld bij het niet naleven ervan. In het geval van de gemeenteraad, wordt hemel en aarde bewogen om als fysiek vergadering niet meer is toegestaan het bij wet mogelijk te maken om digitaal te vergaderen. En de burgemeester voorop is trots dat het allemaal lukt. Natuurlijk is het digitaal
vergaderen niet zo fijn en gezellig als fysiek vergaderen, maar kloppende argumenten om het in deze tijd niet te doen kan ik niet vinden. Veiligheid voorop en het doorgaan van het democratische proces. Prima toch.

Gelukkig is het tij ten goede gekeerd al of niet tijdelijk dat moeten we bezien. Ondanks dat er regels versoepeld zijn blijven de regering en het RIVM van mening dat iedereen die thuis kan werken thuis blijft werken; de 1 ½ meter samenleving nageleefd moet worden; we alert moeten blijven op besmetting en in geval van besmetting of symptomen de getroffen persoon en zijn gezin of woongenoten ook thuis blijven totdat een test heeft uitgewezen dat er geen besmetting of gevaar is.

En wat gebeurt er? Direct gaan mensen grenzen opzoeken wat wel en niet kan. Worden regels als lastig ervaren en niet nageleefd en gaan we allemaal argumenten bedenken om ons daar niet aan te hoeven houden. Zo zijn mensen schijnbaar en zijn ook sommige gemeenteraadsleden van de gemeente Boxmeer. Het digitaal vergaderen is in hun ogen maar niets en ineens zijns het directe contact en de non-verbale reactie belangrijker dan gezondheid en veiligheid. Is het democratisch proces niet meer belangrijk; is het niet belangrijk dat alle gemeenteraadsleden in staat zijn hun zegje te doen en worden er allerlei middelen verzonnen en hemel en aarde weer bewogen nu om maar fysiek te vergaderen. Wat mij nog het meest verwondert is dat hierbij de burgemeester die overigens ook voorzitter is van de veiligheidsregio, voor op loopt. Schijnbaar hebben veiligheid, gezondheid en democratisch proces plaats moeten maken voor onduidelijke en weinig steekhoudende argumenten. We gaan er voor om de grenzen van wat kan en mag op te zoeken zonder acht te slaan op de mensen die risico lopen of tot een risicogroep behoren. In mijn ogen een zeer kwalijke ontwikkeling. Daar komt nog bij dat gezegd wordt dat hierover consensus is bereikt, maar schijnbaar zijn de burgemeester en de fractievoorzitters van de andere fracties vergeten dat de SP direct bezwaar heeft gemaakt tegen het nu al fysiek vergaderen. Het zou voor deze mensen eens raadzaam zijn zich van te voren af te vragen wat consensus betekent. Dat het niet betekent de meerderheid is voor en dan doen we het, maar dat consensus betekent dat er overeenstemming is ook al is het niet de oplossing waar iedereen het mee eens is. Deze overeenstemming is er niet geweest en dus is dit zoals wel vaker gebeurt inde o zo democratisch functionerende raad er doorgedrukt.

Ik heb gewikt en gewogen en wil mij niet laten leidendoorgezelligheidsargumenten. Voor mij staat de veiligheid van mijn familieleden en mederaadsleden op de eerste plaats en hiervoor
is geen enkel risico gerechtvaardigd. Daar komt nog bij dat ik vind dat
wij als raadsleden, maar ook zeker de burgemeester er voor moet zorgen
dat iedereen zijn democratische recht om in de raadsvergadering zijn
mening te zeggen moet garanderen. Kan dat in deze omstandigheden niet
fysiek dan moet dat digitaal kunnen. Een gemeenteraadslid dient dat
zonderbelemmeringen, gewetensbezwaren of gevaar voor zijn gezondheid te kunnen doen. Het is om deze redenen dat alle fractieleden ieder op persoonlijke titel hebben besloten niet fysiek in de raadsvergadering van 11 juni a.s. aanwezig te zijn. Daarnaast staat het bestuur als een voltallig blok achter deze keuze.  Ik sluit mij er als
medefractielid van harte hierbij aan.

Ik heb gewikt en zelf beschikt.

Jan van Densen

Fractielid SP Boxmeer

U bent hier