h

De coronacrisis.

19 maart 2020

De coronacrisis.

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de
enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het
coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de
GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners
verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt
SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Strategie
De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om
bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na
aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen
voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen
mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet
zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Rutte zegt dat het virus er is en bij ons zal blijven. Hij stelt ook als feit dat “een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.” Zijn strategie is de verspreiding van het virus af te remmen om
tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen. Het is een
strategie die veel vragen oproept in binnen- en buitenland. De WHO
waarschuwt zelfs nadrukkelijk voor het beleid van deze regering. Tijdens
het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus is rechtgezet dat
niet het opbouwen van groepsimmuniteit het doel is van de strategie van
het kabinet. Duidelijk is dat het doel is om kwetsbare mensen te
beschermen en er geen piek op de zorg komt, zodat ons zorgstelsel niet
overbelast raakt. 

Help de zorg
Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. Dagelijks stromen bij de SP de meldingen binnen van zorgverleners die zonder bescherming hun werk moeten doen of die bijna zonder zitten.
Meerdere ziekenhuizen en huisartsen zijn helemaal of bijna door hun
voorraden heen. Er moet alles op alles worden gezet om ervoor te zorgen
dat er voldoende mondkapjes en ander beschermend materiaal is. Door onze druk heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals mondkapjes gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat onze zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben.

Ontwikkeling van een vaccin
De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop
inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat -zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als
samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van
de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan
inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin
door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor
iedereen.

   

Als mensen door de coronacrisis hun baan of hun inkomen verliezen
dan moet het kabinet hen – werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers –
helpen.

Steun voor mensen die in acute financiële problemen komen
De SP is blij dat het kabinet met een groot pakket aan maatregelen komt om mensen die financieel in de problemen komen door de coronacrisis te
helpen. Maar dit kan slechts een eerste stap zijn om de meest acute
problemen aan te pakken. Veel mensen maken zich zorgen over hoe lang dit nog gaat duren en wat dit voor hen betekent. Voor hun gezondheid, maar ook voor hun inkomen, hun baan. Al die mensen met een onzeker
contract, 0-uren, uitzend, oproep, min-max, al die mensen met een eigen
bedrijf, al die zzp’ers. Zij worden nu keihard geraakt.

Wij vinden dat in deze tijden van crisis we voor elkaar moeten zorgen. Er moet snel duidelijkheid komen wat de noodplannen van het kabinet voor al deze groepen precies gaat betekenen. We willen dat het kabinet snel met een crisisuitkering komt voor mensen die als gevolg van de ingrijpende
maatregelen tegen het coronavirus zonder werk en inkomen komen te
zitten. Als het aan de SP ligt krijgen deze mensen de komende tijd een
uitkering ter hoogte van ten minste het minimumloon.

Afgelopen periode hebben de grote bedrijven in ons land miljarden winsten gemaakt. Deze winst moet nu ingezet worden. Dan maar even geen uitkering aan de aandeelhouders, maar al deze miljarden moeten gebruikt worden om deze crisis te overwinnen. Deze crisis maakt de kwetsbare plekken in onze economie overduidelijk, zoals dat er veel te veel mensen tegenwoordig (gedwongen) zzp’er zijn of een onzeker contract hebben, de marktwerking in de zorg of dat onmisbare infrastructuur in handen van commerciële bedrijven is die nu op omvallen staan. Door de aanpak van de meest acute problemen mogen en zullen wij deze structurele kwetsbaarheden niet vergeten.

Wanneer we met belastinggeld bedrijven redden mogen daar geen ontslagen vallen, ook flexkrachten moeten worden doorbetaald op basis van hun gemiddelde aantal gewerkte uren. Er moet een tijdelijke huurstop komen zodat mkb-bedrijven en ondernemers niet failliet hoeven gaan en de hulp die we hen bieden niet indirect een subsidie is voor grootvastgoedbezitters. Er komt geen uitstel van belastingbetaling voor de allerrijkste bedrijven met miljardenbuffers. Zij zullen hun eerlijke deel bij moeten dragen om Nederland de crisis door te helpen door middel van een
solidariteitsheffing.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya:

'Tijdens de vorige crisis verdwenen 365.000 banen. Als mensen door de coronacrisis hun baan of hun inkomen verliezen dan moet het kabinet hen – werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers – helpen. En als er economische gevolgen zijn dan moeten kleine ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, worden beschermd. We zijn de vorige crisis nog niet vergeten.'

Extra steun voor kwetsbaren:
De SP wil dat er aandacht is voor mensen als zij hun huur en hypotheek
niet of niet meer helemaal kunnen betalen doordat ze door de
coronacrisis inkomsten mislopen. We willen dat er direct een stop komt
op huisuitzettingen en dat er noodfondsen beschikbaar komen voor de
mensen die hun woonlasten nu door de coronacrisis niet kunnen dragen.
Ook het afsluiten van water en energie moet per direct worden gestopt.

We moeten omkijken naar de meest kwetsbaren in deze crisis. Daarom zijn we blij dat een SP-voorstel is aangenomen voor extra aandacht voor dak- en thuislozen, voor de voedselbanken en voor huurders en huiseigenaren als die in betalingsproblemen komen.

Bekijk hier de persoonlijk boodschap van Lilian Marijnissen

https://youtu.be/saXMXmqcYLY

 

U bent hier