h

BURGEMEESTER BOOS OM TEGENGELUID OP FUSIE

29 oktober 2019

BURGEMEESTER BOOS OM TEGENGELUID OP FUSIE

Foto: SP

Als een schoolmeester reageerde burgemeester van Soest op de inbreng van de SP.
“Hoe is het toch mogelijk dat u niet instemt met dit voorstel.”

 

De burgemeester reageerde maandag 28 oktober furieus toen de SP er een andere MENING dan de rest van de gemeenteraad op na hield over de instemming met het conceptontwerp tot herindelen met Cuijk en St. Anthonis.

Eigenlijk geeft de burgemeester hier precies aan waarom de stem van de inwoner van belang is. Als je als fractie in de gemeenteraad niet mak achter het college aanloopt dan ben je per definitie een luis in de pels, een paria, een buitenstaander.

Het geluid van de SP was nieuw voor de burgemeester. Ook dit geeft aan dat het college de afgelopen tijd niet geluisterd heeft naar de SP. Vanaf 2014 is al bekend dat voor het instemmen tot herindelen door de SP de stem van de inwoners meegenomen moet worden.

Is het zo vreemd om de stem van de inwoner mee te nemen? Helemaal niet, zelfs de Raad van State gaf onlangs aan een voorstander te zijn van een BINDEND referendum.

Als inwoner mocht u zeggen hoe de nieuwe gemeente is gaan heten. U bent alleen niet in staat om te kunnen besluiten of een herindeling wel of niet goed is voor Boxmeer. Wel kunt u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van Land van Cuijk op de juiste partij stemmen.

Zaterdag stond in de krant dat je gemeentelijke zaken kunt doen door samenwerken of fuseren. Met een fusie geef je aan niet samen te kunnen werken; een fusie is daarom een brevet van onvermogen. Juist die samenwerking is nodig omdat een fusie niet dé oplossing is voor alle problemen. Dit wordt wel zo voorgesteld. Ook dit tegengeluid van de SP was tegen dovemansoren gericht.

Een meerderheid van de raad stemt in met de volgende stap. De SP gaf
nogmaals aan dat als de inwoners in de laatste ronde aan mogen geven de
herindeling ook een goede zaak te vinden dat de raad van Boxmeer zelfs
unaniem kan instemmen met de herindeling Iets
wat de burgemeester zo graag wil.

Vandaag 29 oktober 2019 ook een krantenartikel in de Gelderlander:

https://www.gelderlander.nl/boxmeer/fusie-boxmeer-sint-anthonis-en-cuijk...

U bent hier