h

Als de raad spreekt dient de inwoner te zwijgen!

30 september 2019

Als de raad spreekt dient de inwoner te zwijgen!

Foto: SP

Onder dit motto zijn de gemeenteraadsvergaderingen voortaan wel te plaatsen. Afgelopen donderdag, 26 september 2019 stonden er een aantal bespreekstukken op de agenda waarin de inwoners zeggenschap misten of was toegezegd deze te krijgen. Allereerst was daar het plan om het Schilderspad af te sluiten. Wijkraad Boxmeer Noord en Boxmeer West waren hiervoor inspreker. Deze wijkraden zijn genegeerd ondanks een met het college gesloten Convenant. Ze zijn niet betrokken door het college en op vragen die ze stelden is geen antwoord gegeven. Ook met het vernietigende rapport dat de wijkraden op hebben laten stellen door een deskundige is niets gedaan. Uiteindelijk vond de coalitie het geld van Prorail belangrijker dan de stem van de inwoners en stemde in met het afsluiten van het Schilderspad.

De SP ziet dat niet alleen het Schilderspad maar ook andere onderwerpen leven bij de inwoners. Sommige (zoals het Schilderspad) zijn voor de inwoners zo belangrijk dat ze hierover vaker hun stem willen kunnen geven. Niet alleen 1x in de 4 jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. De SP deelt deze mening gezien een gekozen raadslid een mandaat heeft, maar dit mandaat is echter geen vrijbrief te doen wat hem of haar belieft. De SP heeft daarom een initiatief opgesteld om een Referendumverordening op te stellen.

Deze verordening kwam op de agenda van de raadsvergadering. Deze raad wil de inwoner immers meer betrekken bij de politiek. De SP vindt een referendum een goede methode om de inwoner te betrekken. De rest van de raad heeft een duidelijk andere mening. 1x in de 4 jaar mag u hen kiezen en verder bent u niet in staat me te denken over besluiten die de raad moet of zal nemen. De verordening is dan ook weggestemd door alle overige partijen (CDA, LOF, VDB/LO, PK en VVD).

 

U bent hier