h

Verkeersveiligheid ver onder de maat volgens SP Boxmeer:

22 oktober 2017

Verkeersveiligheid ver onder de maat volgens SP Boxmeer:

Foto: sp

De verkeersveiligheid in de gemeente Boxmeer blijft de laatste jaren duidelijk achter op wat de SP in de gemeente Boxmeer graag zou zien. Dat is jammer, zeker gezien de inzet van de SP op dit vlak als college partij in de raadsperiode 2008-2012. Er zijn toen door de SP wethouder Bert Moeskops duidelijke stappen gezet om de verkeersveiligheid te verbeteren en dat willen we graag verder voortzetten. Het huidige college heeft het beleid wat ingezet is niet voldoende voortgezet. SP Boxmeer hoopt dit in de toekomst weer te kunnen doen als wij in het college kunnen plaats nemen na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Als oppositiepartij is je invloed op de uitvoering minder groot, maar daar laten we ons niet door leiden. De SP blijft het huidige college aansporen om verkeersonveilige situaties aan te pakken en op te lossen.

We hebben de afgelopen 4 jaar diverse schriftelijke vragen gesteld aan het College, waaronder:  De onveilige verkeerssituatie op de Floralaan, onveilige verkeersituatie op de Julie Postelsingel/ Bilderbeekstraat i.v.m. de toenemende verkeersdrukte en de verkeersveiligheid op de Rochusrotonde.

Maar niet alleen vragen, ook acties op straat waarbij we aan de mensen om hun mening hebben gevraagd over de verkeersveiligheid. Daarbij kwam vooral naar voren dat bewoners zich zorgen maken over de verkeersveiligheid bij scholen, verzorgingstehuizen en bij nieuwbouw projecten. Het wordt steeds drukker op onze wegen, zeker in de spitsuren. Weggebruikers, met name fietsers en voetgangers maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid.  SP wil daarom dat er gemeentebreed een plan van aanpak gemaakt wordt voor het oplossen van verkeersonveilige situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld bij het aanleggen van deugdelijke verkeersremmende maatregelen zoals wegversmallingen (bloembakken, verkeerszuil, chicane etc.) of oversteekplaatsen in de vorm van zebrapaden.

                   

Foto: SP Boxmeer / SP

Het college heeft de afgelopen raadsperiode veel te weinig gedaan aan dit onderwerp. Daarom denkt de SP ook dat dit veel beter kan en moet. Er komen tenslotte veel meldingen van ongeruste mensen uit de gemeente. De SP wordt vaak benaderd via Facebook door mensen die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid binnen de gemeente. SP Boxmeer heeft daarnaast ook in verschillende wijken een enquête gehouden waarin dit onderwerp aan bod kwam. Hieruit bleek dat de bewoners zich ernstig zorgen maken over bepaalde verkeerssituaties uit hun buurt.

De gemeente Boxmeer staat voor een 'groene' gemeente waarin groenstroken ruimschoots aan bod moeten komen. In principe is de SP het daar mee eens, maar het moet nooit ten koste gaan van de  verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld beperkt zicht op bepaalde kruisigingen door bomen en struiken. In algemene zin zie je bijvoorbeeld dat er weinig gebruik wordt gemaakt van verkeersborden en goede belijningen op wegen (type wegen als Karel Doormanstraat en de Raetsingel in Boxmeer). Ook een betere handhaving zal bijdragen aan meer veiligheid op de weg. Denk hierbij aan het gebruik van de mobiele telefoon in de auto of op de fiets, parkeren in een bocht of binnen 5 meter van een kruispunt.

De SP vindt dat het beter kan en dat het beter moet, heeft u nog vragen of opmerkingen over dit belangrijke onderwerp, laat het ons weten. Stuur uw reactie naar e-mail: boxmeer@sp.nl ter attentie van ''SP verkeersveiligheid" of u kunt via Facebook uw bericht achterlaten: www.facebook.com/SPboxmeer

fractie SP Boxmeer,                                                                       Burgerraadslid Rob Leenders.

U bent hier